Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 38  

Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Cena J. M. Olbricha - 12. 07. 2016 - 1631 přečtení  
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu již od roku 2007, přitom se každým rokem střídá posuzování rekonstrukcí a novostaveb. Cena je udělována za kvalitní architektonický počin, za kvalitní rekonstrukci nebo urbanistické řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 02. 05. 2016 - 3093 přečtení  
Srdečně Vás zveme na Slavnostní předání ocenění Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015.

v úterý 3. května 2015 v 18 hodin v Galerie Cella v Opavě

bude předáno

Cena J. M. Olbricha pro Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
Projekt rekonstrukce zpracovali: Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír Koraba, David Niklasch v roce 2011, realizace provedla firma H & B delta s. r. o. v roce 2014 pro stavebníka - Římskokatolickou farnost Vítkov (nominace 03).
Čestné uznání za rekonstrukci Opavských jezírek v Městských sadech v Opavě.
Projekt rekonstrukce zpracovali a realizaci zajistili:  Ing. arch. Andrea Jašková a Natura Opava v letech 2014 - 2015 (nominace 06).
Čestné uznání za rekonstrukci pro Rodinný dům – skanzen v Malých Hošticích.
Projekt rekonstrukce zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek v letech 2013-2014, realizaci provedla firma WINRO s.r.o. v roce 2014 (nominace 09).

Cena hlasující veřejnosti bude předána za rekonstrukci podkrovního bytu na Krnovské ulici v Opavě.
Projekt rekonstrukce zpracoval: Ing. arch. Petr Herman v letech 2013-2014 (nominace 08).

Stanovisko odborné poroty Opavské ceny Josefa M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014–2015
V tomto ročníku se objevilo především velké množství rekonstrukcí obecních staveb, či veřejných staveb pro různé komunitní, shromažďovací či vzdělávací účely. Je také patrné většinou menší měřítko těchto jednotlivých realizací, nacházejících se často i v menších obcích. Přáli bychom si, aby tento trend i do budoucna sílil a šel ruku v ruce s rozkvětem společenského a kulturního života na Opavsku, jehož je dobrá architektura jasným odrazem. Současně však v letošním  ročníku chyběl výjimečný architektonický počin, který by přetvářel původní stavbu ve výrazně novou kvalitu a přesahoval by i význam regionu. Oceněná rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově také zůstává spíše opatrným oprášením minulého. I toto však vnímá porota jako kvalitu svého druhu, v době, kdy stále dochází pod záminkou „rekonstrukce“, bohužel až příliš často k brutálnímu ničení. Jak dokazují i obě čestná uznání, dobrý výsledek musí být především spojením osvíceného investora a dobrého architekta. A to se v několika příkladech i v tomto ročníku opět podařilo.


Slovní hodnocení jednotlivých staveb pokračuje v článku ...

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 6 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 21. 04. 2016 - 3087 přečtení  

Spolek Za Opavu oznamuje, že na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci realizovanou na území Opavska v letech 2014-2015 obdržel celkem 17 návrhů. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a bylo nominováno celkem 13 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny formou tiskové zprávy dne 2. května 2016.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 8. dubna do 3. května 2016 na výstavě v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě.

Slavnostní předání ocenění proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě při derniéře výstavy dne 3. dubna 2016 od 18 hodin.

Členy odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, programový ředitel reSITE, pedagog ARCHIP a bývalý šéfredaktor ERA21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt
Ing. arch. Martin Rosa, architekt
Status opavské ceny J. M. Olbricha
 • Cena je udělována za kvalitní architektonický počin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistické řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v období mezi dvěma rozhodováními o udělení ceny.
 • Cena za rekonstrukci se střídá s cenou za novostavbu vždy jednou za rok.
 • Cena je udělována jednou za rok s tím, že nemusí být udělena, nebo může být uděleno cen více.
 • Cenu uděluje Za Opavu, z. s.
 • O Ceně rozhoduje výbor Za Opavu na základě návrhu poroty, která hlasuje o nominacích.
 • Podávat návrhy na nominace na udělení Ceny můžou členové Za Opavu, architekti, investoři a veřejnost.
 • Z návrhů jsou nominovány všechny, které splňují formální požadavky na udělení Ceny.
 • Odborná porota je jmenována výborem spolku Za Opavu.
 • Členy poroty Opavské ceny J. M. Olbricha jsou jmenovanými odborníky z oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umění.
 • Porota je 7 členná, minimálně 2 členové poroty jsou svým dlouhodobým působením mimoopavští.
 • Porota je usnášeníschopná v minimálním počtu 4 členů osobně přítomných.
 • Porota je jmenována vždy na tři období, tj. porota ve stejném složení bude o Ceně rozhodovat třikrát.
 • Při odchodu člena(ů) poroty v době jejího působení, bude(ou) zvolen(i) náhradní člen(ové).
 • Při volbě tří a více náhradních členů se bude jednat o porotu nově jmenovanou.
 • Nově jmenovaná porota musí mít minimálně tři členy nové oproti složení předchozí poroty.
 • Statut Ceny může být změněn výborem Za Opavu minimálně 75 procenty hlasů a maximálně jednou za 5 let.
 • Cena J. M. Olbricha je postavena na etické a morální úrovni.

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udělena Cena hlasující veřejnosti.

Cena hlasující veřejnosti - Pravidla hlasování
 • Hlasovat je možno do 30. dubna 2016 - hlasování bylo ukončeno.
 • Každý může hlasovat pouze jednou.
 • Každý hlasující může vybrat pouze jednu nominovanou stavbu.
 • Hlasovat je možno pouze prostřednictvím mailu.
 • Svůj hlas zašlete na mailovou adresu kontakt@zaopavu.cz, společně s povinnými údaji - celé jméno a telefonní číslo.
 • Během následujících 24 hodin po vašem hlasování budete kontaktování pro ověření vašeho hlasování.
 • Po ověření bude váš hlas započítán do ankety o Cenu hlasující veřejnosti.
V celém článku představujeme všech 13 nominovaných staveb.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 4 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena JMO za rekonstrukce v letech 2014-2015

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Cena J. M. Olbricha - 10. 02. 2016 - 1575 přečtení  
Vyzýváme tímto veřejnost a všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší rekonstrukce na Opavsku, která byla uskutečněna v letech 2014 a 2015 (rozhodující je datum kolaudace).

 

Své návrhy můžete zasílat do 29. 2. 2016 poštou na adresu: Spolek Za Opavu, Matiční 7, 746 01 Opava, anebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz.

O zaslaných návrzích bude následně rozhodovat odborná porota a z navržených realizací bude na jaře 2016 uspořádána výstava, na jejímž zahájení bude příslušným architektům předáno ocenění za vítěznou stavbu.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 12 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 09. 08. 2015 - 2087 přečtení  
Dne 28. dubna se v galerii Cella v Opavě uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků letošní Ceny J. M. Olbricha. Akce byla propojena s vernisáží nominací, které si mohli návštěvníci prohlédnout a přímo oslovit také jejich tvůrce a uživatele. 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 11 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 25. 04. 2015 - 3741 přečtení  
   

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2013-2014.
Pětičlenná odborná porota (dva porotci se omluvili) hodnotila celkem 15 nominací, mezi které byly zařazeny dva bytové domy, sedm rodinných domů, dále také tři sochařské realizace ve veřejném prostoru. Ze staveb z veřejných zdrojů to byly obecní úřad v Dobroslavicích a zahrada v Hradci nad Moravicí.
 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka

Členové hodnotící poroty architektka Vendula Šafářová a architekt Tomáš Pilař, byli omluveni a z časových důvodů se hodnocení nezúčastnili.
 
Hodnocení:

Jako slibný se porotě jeví fakt, že mezi nejlepšími realizacemi se začínají objevovat také noví mladí místní tvůrci-architekti, vracející se po studiích a praxi zpět do opavského regionu. Současně o větším přehledu a ambicích místních stavebníků svědčí i zastoupení skvělých architektů působících zcela mimo region. Oba tyto fenomény by do budoucna místní scéně, na které se již léta pohybuje jen několik silných tvůrčích osobností, jen prospěly.

Sympaticky působí zařazení nových sochařských realizací ve veřejném prostoru do nominací. I Opavsko se tak dostává do kontextu s jinými regiony v České Republice, kde se v posledních letech daří po delší odmlce opět umisťovat výtvarná díla ve veřejném prostoru. Společně s nimi však i na Opavsku tyto snahy trpí zbytečnými neduhy, které pramení z nedostatku zkušeností investorů s přípravou podobných zadání, podceněním komplikovanosti a komplexnosti, jakou vyžadují i rezignací na možnost získání širšího nadhledu porovnáním více ideji pořádáním výtvarných soutěží více autorů.

S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013 – 2014 Rodinného domu v Suchých Lazcích, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Luděk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar (nominace 11).

Čestné uznání za novostavbu bytového domu v Opavě, který zpracovali: Kamil Mrva Architects, AMG studio (nominace 02).

Čestné uznání novostavbě rodinného domu v Polomi, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtěch Šimčík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bříz Lubomír Rychtar (nominace 14).

Nominace č. 15 byla posouzena mimo řádné hodnocení, protože vlastníkem stavby je člen pořadatelů ceny Josefa M. Olbricha.

V anketě hlasující veřejnosti získala nejvíce sympatií nominace č. 9 - stavba rodinného domu ve Vítkově, , který zparcoval Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna.

Dále v článku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 4 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 08. 04. 2015 - 7630 přečtení  

Spolek Za Opavu oznamuje, že na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický počin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2013-2014 obdržel celkem 18 návrhů. Z těchto došlých návrhů bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 15 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny formou tiskové zprávy dne 24. dubna 2014.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 14. do 28. dubna 2015 na výstavě v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě 

Slavnostní předání ocenění proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě dne 28. dubna 2015 od 18 hodin.

Srdečně Vás zveme na vernisáž této výstavy nominovaných staveb, která proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě dne 14. dubna 2015 od 18 hodin.

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udělena Cena hlasující veřejnosti. Hlasovat je možno prostřednictvím ankety na internetových stránkách www.zaopavu.cz, a to v termínu od 14. 4. - 25. 4. 2015.

Členy odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka 
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt

 

V následující části představujeme všech 15 nominovaných staveb.
Anketu k hlasování veřejnosti najdete pod článkem úplně dole.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 05. 02. 2015 - 1938 přečtení  


Opavská cena J. M. Olbricha je udělována o.s. Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Retrospektivní výstava představí průřez v minulosti oceněných staveb a historii udělování ceny. Zveme Vás tímto také na vernisáž výstavy, která proběhne v pondělí 9. února 2015, ve vestibulu Knihovny Petra Bezruče v Opavě, vstup volný.


Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Vernisáž Opavské ceny J. M. Olbricha za architekturu

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Cena J. M. Olbricha - 26. 06. 2014 - 2150 přečtení  
V pondělí 7. dubna 2014 se uskutečnila slavnostní vernisáž Opavské ceny J. M. Olbricha v Galerii Cella na Matiční ulici. Na místě byly představeny nejen všechny letošní nominace, ale současně byly předány ceny.


 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 07. 04. 2014 - 7901 přečtení  
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za rekonstrukci kolaudovanou v letech 2012-2013. Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 13 nominací, mezi které bylo zařazeno 9 projektů financovaných z veřejných prostředků a 4 privátní investice. Mezi nominacemi se sešly rekonstrukce dvou knihoven, dvou rodinných domů, dvou sakrálních staveb, dvou muzejních výstavních budov, developerské projekty komerčního a společenského komplexu a objektu určeného pro bydlení seniorů s přidruženými službami, rekonstrukce jednoho veřejného parkového prostoru, jedna hasičská zbrojnice a jeden kulturní dům se společenským sálem a dalším zázemím.
 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
 
Hodnocení:
 
Odborná porota ocenila celkově stoupající kvalitu a úroveň rekonstrukcí, kterou v průběhu uplynulých let lze na Opavsku sledovat. Zvyšuje se zájem veřejnosti i investorů o to, aby rekonstrukce přinesly nejen pozitivní funkční a provozní změny. Důraz je také kladen na zhodnocení památkových a historických hodnot a tyto snahy jsou integrální součástí plánování přestaveb, dostaveb a obnovy památkově hodnotných objektů a areálů. Zároveň je však nutno konstatovat, že společným jmenovatelem slabin, kterými některé realizace trpí, je absence tvůrčího zapojení architekta či architektonických ateliérů při plánování a realizaci zmíněných zásahů. Aplikace pouze stavebně-projekčního myšlení často vede k podcenění potenciálu památkově a architektonicky hodnotných staveb, což vede jednak ke zbytečnému ochuzení budov o jejich historické hodnoty a současně takový přístup nedokáže využít principy soudobé architektury k vytvoření adekvátního soudobého příspěvku v architektonické struktuře rekonstruovaného objektu či areálu. Rovněž je dosud spíše výjimečné, využije-li investor před zahájením rekonstrukce možnost hledání adekvátního řešení formou architektonické soutěže. Zejména u rekonstrukcí financovaných z veřejných prostředků je tato skutečnost ve srovnání se zeměmi s vyspělou architektonickou kulturou závažným nedostatkem.
 
S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 4 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Pozvánka - Opavská cena J. M. O. 2014 a přednáška k Jánským Koupelím

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 04. 04. 2014 - 789 přečtení  
 

Jánské Koupele (přehled historie do počátku 20. století) - seznámení s historickými momenty týkajícími se vzniku a postupného rozvoje lázní, zamyšlení nad některými nejasnými místy jejich historie a oprava několika dodnes tradovaných omylů.


Občanské sdružení Za Opavu vás zve na první z letošního cyklu přednášek, která se uskuteční v úterý 8. dubna od 18 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě.
Jste srdečně zváni, vstup volný. 
Projekt je finančně podpořen Statutárním městem Opavou a Ministerstvem kultury ČR. 
 

Občanské sdružení Za Opavu a Bludný kámen vás zvou na  výstavu Opavské ceny J. M. Olbricha, které se koná od 7. 4. do 12. 4. 2014 v Galerii Cella na Matiční ulici v Opavě.
Jste srdečně zváni, vstup volný.
Projekt je finančně podpořen Statutárním městem Opavou a Ministerstvem kultury ČR.
 
Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 24. 03. 2014 - 6192 přečtení  


Za Opavu obdrželo celkem 16 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za 
kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2012 - 2013. Z těchto došlých návrhů bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 13 realizací.

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny formou tiskové zprávy dne 7. dubna 2014.

V pondělí 7. 4. 2014  v 18 hodin proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě slavnostní udělení Ceny a vernisáž výstavy nominovaných a oceněných staveb.
Výstava potrvá do neděle 13. 4. 2014.
Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udělena Cena hlasující veřejnosti. Hlasovat můžete prostřednictvím ankety na internetových stránkách zaopavu.cz.

Členy odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:

Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO

V celém článku představujeme všech 13 nominovaných staveb.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nový statut Opavské ceny J. M. Olbricha

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Cena J. M. Olbricha - 13. 03. 2014 - 1771 přečtení  
Dovolujeme si oznámit, že s ohledem na již v minulosti přijaté organizační změny v udělování Opavské ceny J. M. Olbricha za architekturu na území Opavska, schválil výbor občanského sdružení Za Opavu nový status ceny.

V nebližších dnech očekávajte zveřejnění nominací pro rok 2014 a zúčastněte se na našich stránkách hlasování veřejnosti!  


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 25 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena J.M.Olbricha 2013

 
o.s. Za Opavu - Martin Klimeďż˝ - Cena J. M. Olbricha - 14. 09. 2013 - 1729 přečtení  
Vyzýváme tímto veřejnost, všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší rekonstrukce na Opavsku, která byla uskutečněna v letech 2012 a 2013 (rozhodující je datum kolaudace). Své návrhy můžete zasílat do 31.12. 2013 poštou na adresu: Občanské sdružení Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz. бизнес сувениры оптом
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 4 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena J.M. Olbricha byla předána

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Cena J. M. Olbricha - 28. 05. 2013 - 2113 přečtení  

4. dubna v odpoledních hodinách byla zahájena výstava novostaveb na Opavsku, které byly nominovány na udělení Opavské ceny J.M. Olbricha pro roky 2011-2012. Vernisáž výstavy v noblesních prostorách Bezručovy knihovny v Opavě uvedl Martin Klimeš.

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 10 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 38  

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server