ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 36  

┌vahy pro Opavu

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 21. 10. 2016 - 635 p°eŔtenÝ  
Hlavním tý×ištým výstavy studentských prací s názvem "Úvahy pro Opavu" jsou výsledky semestrálních prací, bakalá°ských prací,  diplomových prací a workshop¨ VŠB - TUO/FAST, Mendelu / ZF, AVS K.Gebauera a ╚ZU / FAPPZ.

Práce  vznikly  ve spolupráci s mýstem Opavou z nýkolikaletého uva×ování o mýstý a jeho okolí.

Vernisá× se uskuteŔní v pondýlí 24. 10. 2016 v 18h v OC Breda v Opavý - lávka za komínem. Výstava potrvá do 25. 11. 2016.Komentß°e: 16 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

(SEBE)PROJEKCE

 
o.s. Za Opavu - Radovan KrejŔÝ - OstatnÝ neza°azenÚ - 16. 06. 2016 - 608 p°eŔtenÝ  
SrdeŔný vás zveme na p°ednáškový a diskusní veŔer po°ádaný v rámci Landscape festivalu 2016 v Opavý ve st°edu 22. 6. od 18h ve Slezance.

Zvou spolky
Bludný kámen a Za Opavu


Komentß°e: 10 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

V Opavý se bude diskutovat o brexitu

 
Milan Freiberg - OstatnÝ neza°azenÚ - 05. 05. 2016 - 1151 p°eŔtenÝ  

Brexit. Tento tajemný název v sobý skrývá úvahy o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Opavské zastupitelstvo dýtí a mláde×e ve spolupráci se spolkem Za Opavu si je vybralo jako téma pro své diskusní fórum, které se uskuteŔní 13. kvýtna v MatiŔním domý v Opavý. 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Veselß vßnoŔnÝ dÝlna

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - OstatnÝ neza°azenÚ - 07. 12. 2015 - 625 p°eŔtenÝ  

Komentß°e: 17 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

PoohlÚdnutÝ se za Dßmou na zabitÝ

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 10. 10. 2015 - 1428 p°eŔtenÝ  
V nedýli 5. 7. 2015 probýhla v MatiŔním domý premiéra komediální hry s detektivní zápletkou Dáma na zabití, kterou zinscenovalo koŔovné divadlo Velký v¨z. 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 19 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kalendß° akcÝ v MatiŔnÝm domý

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 04. 09. 2015 - 663 p°eŔtenÝ  

Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

MuzejnÝ noc

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 09. 08. 2015 - 1400 p°eŔtenÝ  
Spolek Za Opavu se v letošním roce poprvé zapojil do celostátní kulturní akce muzeí a galerií. V našich nových prostorách v MatiŔním domý jsme tak mohli koncem kvýtna p°ivítat okolo stovky návštývník¨ všech výkových kategorií. Otev°ená ve°ejnosti byla rovný× i zahrada za kaplí sv. Al×býty.Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

DivadelnÝ p°edstavenÝ v MatiŔnÝm domý!

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - OstatnÝ neza°azenÚ - 29. 06. 2015 - 718 p°eŔtenÝ  


SrdeŔný vás zveme na premiéru koŔovného divadla Velký v¨z, která se uskuteŔní v nedýli 5. 7. 2015 od 19 hodin v MatiŔním domý v Opavý. Nenechte si ujít komedii s detektivní zápletkou Dáma na zabití! Vstupné dobrovolné.

Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Svýt architektury a divadla

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 06. 12. 2014 - 736 p°eŔtenÝ  

Za po°adatele vás tímto srdeŔný zveme na p°edstavení knihy "Svýt architektury a divadla" za p°ítomnosti opavského rodáka architekta Iva Klimeše a dalších host¨, které bude spojeno s autogramiádou.

Setkání se uskuteŔní v knihkupectví Kosmas v ulici Mezi Trhy v Opavý ve st°edu 10. prosince 2014 v 16 hodin.
Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Filmovř veŔer na p°ßnÝ divßk¨

 
Milan Freiberg - OstatnÝ neza°azenÚ - 17. 11. 2014 - 1609 p°eŔtenÝ  

SrdeŔný vás zveme na filmový veŔer, který se uskuteŔní ji× v úterý 18. listopadu od 19.30 hodin v Ŕajovný Harmonie na Krnovské ulici v Opavý.

Filmový veŔer v rámci projektu P°íbýhy bezpráví o. p. s. ╚lovýk v tísni nabídne divák¨m, kte°í si chtýjí neformálním a neoficiálním zp¨sobem p°ipomenout události 17. listopadu 1989 a posledních dn¨ socialistického ╚eskoslovenska, celkem t°i filmy.

Bude jen na divácích, který film si nakonec vyberou. Po filmové projekci m¨×e následovat podle zájmu návštývník¨ i diskuse nebo sdílení vzpomínek a zá×itk¨ z doby sametové revoluce v Opavý. K projekci bude p°ipravena v prostorách Ŕajovny i výstava dobových propagandistických plakát¨ nazvaná Sliby versus realita, kterou rovný× poskytla spoleŔnost ╚lovýk v tísni.

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

╚lenovÚ spolku Za Opavu pomßhali v Suchdole nad Odrou

 
Milan Freiberg - OstatnÝ neza°azenÚ - 12. 09. 2014 - 1894 p°eŔtenÝ  

Pomoc sp°átelenému sdru×ení Moravian a zárove˛ teambuilding Ŕlen¨ našeho spolku. Tak by se daly shrnout hlavní dva motivy pobytu v Muzeu moravských brat°í v Suchdole nad Odrou.
Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Pozvßnka na divadelnÝ p°edstavenÝ

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - OstatnÝ neza°azenÚ - 16. 05. 2014 - 695 p°eŔtenÝ  
Divadelní spolek "Nechutné tajemství" vás zve na komedii "O podivuhodné kavárný", kterou odehraje ve Ŕtvrtek 29. kvýtna od 19 hodin v kavárný Café Ev×en na Lepa°ový ulici v Opavý.

Vstup a vstupné dobrovolné.
Jste srdeŔný zváni!
Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

PF 2014

 
o.s. Za Opavu - OstatnÝ neza°azenÚ - 25. 12. 2013 - 724 p°eŔtenÝ  

V roce 2014 vám p°ejeme vše nejlepší. 
Za o.s. Za Opavu
Kate°ina Skalíková
Komentß°e: 0 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Mß oblÝbenß povolßnÝ ľ spravovaŔi

 
o.s. Za Opavu -Zdenýk FrÚlich - OstatnÝ neza°azenÚ - 06. 08. 2013 - 3311 p°eŔtenÝ  

SpravovaŔ? Co nebo kdo to je? Ano, p°iznám, nejedná se o jedno povolání, nýbr× o souhrn nýkolika, která mám velice rád. NeboŁ díky jejich práci produkuji méný odpad¨, musím kupovat méný zbo×í, šet°ím tak svou pený×enku a souŔasný i ×ivotní prost°edí. Vyu×íváte je taky?Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Je libo komunitnÝ sad?

 
o.s. Za Opavu -Zdenýk FrÚlich - OstatnÝ neza°azenÚ - 01. 07. 2013 - 1960 p°eŔtenÝ  
Co si p°edstavíte pod slovem „komunitní“? Äe by nýco spoleŔného? A kdy× spoleŔného, tak koho tedy – všech nebo jen urŔité skupiny? Proto×e se jedná o téma, o kterém si myslíme, ×e má sv¨j potenciál také u nás, chceme zmínit v Ŕlánku naše zkušenosti z Anglie, kde „to“ frŔí.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 36  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server