Za Opavu, z.s. - Ovocn 43, 746 01 Opava
. tu: 226684142/0300 / IO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O ns Kontakty Podpote ns Chcete se stt lenem o. s. Za Opavu? E-shop sdruen Sdruen na Facebooku
 Jak bude vypadat v budoucnu Stbrn jezero? Setkali jsme se s eiteli projektu

 
o.s. Za Opavu -Zdenk Frlich - Sdrk - 25. 01. 2010 - 4018 peten  

Jak by mlo vypadat okolí Stíbrného jezera? Mlo by být toto místo, které je pro adu Opavan významné, ponecháno samovoln psobícím pírodním procesm? Nebo naopak potebuje údrbu a mlo by se více otevít potebám rekreace? A pokud ano, tak jak?

Pesn tmito otázkami se museli zabývat zpracovatelé projektu, který se zabývá rozvojem rekreace v okolí Stíbrného jezera. Vedení msta ji dlouhodob plánuje vyšší rekreaní vyuití celé oblasti a hodlá zaádat o finanní prostedky na realizaci tohoto zámru.
Protoe se jedná o relativn významný projekt a sdruení Za Opavu se o nj dlouhodob zajímá, zaslali jsme v ervenci minulého roku Ing. arch. Bendíkovi ádost, abychom se mohli na jeho plánování aktivn podílet. Na to nám bylo sdleno, e na projekt nemá msto pímý vliv, proto nám neme být zcela vyhovno. V lednu roku 2010 jsme byli z iniciativy Ing. Marie Vavrekové – vedoucí odboru ivotního prostedí – alespo pizváni na jednání se zpracovateli projektu (Ing. arch. Lubomír Dehner a Ing. Petr Ondruška), kteí nám celý zámr pedstavili s moností se k nmu v pedstihu vyjádit.

Zobrazit cel lnek... | Komente: 37 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Chcete vdt, co bude dl se Sdrkem? Mte smlu!

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Sdrk - 16. 10. 2009 - 3088 peten  

Dne 17.7. 2009 jsme oslovili Magistrát msta Opavy, Odbor hlavního architekta, s nabídkou ke spolupráci pi zpracování projektové dokumentace na rekreaní vyuití Stíbrného jezera v Opav. Náš podnt se týkal monosti pomoci se zapojením veejnosti do procesu projednávání ped ukonením projekních prací ešící budoucí podobu místa nebo zvaování variant jednotlivých zámr a informování veejnosti o projektu.
Vycházeli jsme z pedpokladu, e tento standardní postup, zaloený na všeobecné shod v rámci širší spoleenské diskuze by mohl pinést pozitivní podnty ešiteli i souasným a budoucím návštvníkm, kteí se o pipravované zmny intenzivn zajímají. Širší spolupráce msta s veejností by tak mohla pispt k nalezení ešení a takové podoby projektu, který by oblíbenou rekreaní lokalitu nejenom „zrekultivoval“, ale pozitivn zhodnotil všechny stránky daného místa a v neposlední ad pedešel riziku pípadného rozarování teba z nepodloených oekávání.
Domnívali jsme se, e v pípad plánované rekultivace tak rozsáhlého rekreaního areálu, který vyuívají tisíce lidí, msto podobné iniciativy a aktivní zájem veejností vítá a podporuje.
Na náš dopis odpovdl odbor hlavního architekta. Svým sdlením ze dne 30.7. 2009 naše výše popsané pedpoklady a domnnky vyvrátil. Odbor hlavního architekta se k naší nabídce vyjaduje následovn, cituji:

Zobrazit cel lnek... | Komente: 32 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Aktuln diskuze k tmatu

 
o.s. Za Opavu - Sdrk - 19. 08. 2007 - 2948 peten  
Do aktuální diskuze k tématu pipravované úpravy oblasti Stíbrného jezera se mete také zapojit na internetové adrese
www.iopava.cz,  téma Sádrák.
Komente: 7 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

K projektovmu zmru - Vybudovn rekrean oblasti "Stbrn jezero"

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - Sdrk - 13. 08. 2007 - 3974 peten  
Dne 3.8.2007 obdrelo o.s. Za Opavu dopis, jako reakci Statutárního msta Opavy na "Pipomínky a podnty k rozvojovému plánu vyuití rekreaní oblasti Stíbrné jezero", zaslané opavskému magistrátu dne 11.7. 2007. V odpovdi jsme informováni o tom, e  pipomínky budou pedány vybranému zhotoviteli díla, který je ve spolupráci se Statutárním mstem Opava posoudí  a pípadn je do píslušných stup dokumentace zapracuje (citace celého dopisu viz níe).
Zobrazit cel lnek... | Komente: 12 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Sdrk - mapovn ternu - podzim 2005

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Sdrk - 28. 07. 2007 - 4286 peten  
Píšeme o problematice Stíbrného jezera, podívejme se také na pár obrázk z místa... 

Zobrazit vce fotek ... | Komente: 21 | Pidat koment | Informan e-mail Vytisknout lnek
 

Pipomnky a podnty k rozvojovmu plnu vyuit rekrean oblasti Stbrn jezero

 
o.s. Za Opavu - Vclav Hjek - Sdrk - 25. 07. 2007 - 3724 peten  
Dne 11. 7. 2007 byl odboru hlavního architekta a ÚP, Magistrátu msta Opavy zaslán dopis obanského sdruení Za Opavu s pipomínkami a podnty  k rozvojovému plánu vyuití rekreaní oblasti Stíbrné jezero. 

Pipomínky a podnty o.s. Za Opavu k rozvojovému plánu vyuití rekreaní oblasti Stíbrné jezero

Na základ informací získaných ze studie uveejnné na webových stránkách Magistrátu msta Opavy a na základ informací získaných z veejné prezentace projektu, konané v aule Slezské university v Opav dne 10. 7. 2007, je mono konstatovat, e povaujeme pedloenou studii za pomrn zdailou a propracovanou koncepci rozvoje tohoto hodnotného území. Zejména lokalizace velkokapacitního parkovišt do prostoru areálu bývalé Kvteny a jeho napojení pší lávkou na areál mstských sad, lze povaovat za projev vytíbeného a citlivého urbanistického smýšlení autor studie. Z veejného pedstavení studie jsme rovn nabyli dojmu, e vedení msta je spolu s projektanty oteveno širší diskusi o tomto pro msto Opavu bezpochyby významném projektu. Proto víme, e ve vyšších stupních projekních píprav budou jednotlivé aspekty projektu precizovány a modifikovány v duchu nám snad spoleného zájmu na vyrovnaném rozvoji volnoasových aktivit a ochrany kulturního a pírodního prostedí našeho msta.
Zobrazit cel lnek... | Komente: 50 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Rozvojov pln vyuit rekrean oblasti Stbrn jezero

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal�tek - Sdrk - 21. 06. 2007 - 2896 peten  

Jak mají vypadat úpravy okolí Stíbrného jezera - opavského Sádráku?
Na stránkách magistrátu je zveejnn projekt na "rozvoj" území v okolí Sádráku.

 

Komente: 35 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Co bude se Sdrkem?

 
o.s. Za Opavu - Sdrk - 02. 05. 2007 - 3563 peten  

Stát pislíbil Opav: vybudujeme rekreaní oblast

Listy moravskoslezské 15. bezna 2007
Promna dnešní tváe Stíbrného jezera na rekreaní zónu s bohatým zázemím je na dobré cest. Radnice poádala o pomoc stát a stát slíbil, e mstu vyjde vstíc. Mstský projekt rekreaní oblasti povaují státní úedníci za velmi dobrý a v této chvíli je ji jisté, e stát vtšinu pestavby zaplatí.

 

Zobrazit cel lnek... | Komente: 18 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Akce v Mati�n�m dom�  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS - redaknho systmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server