ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Poznßmka k 10. zasedßnÝ Zastupitelstva StatutßrnÝho mýsta Opavy, bod 19/10

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Plaza Opava - 14. 02. 2008 - 7557 p°eŔtenÝ  
Ing. Zbynýk Stanjura svolává 10. zasedání Zastupitelstva Statutárního mýsta Opavy a to na úterý dne 19. února 2008 v 9.00 hodin do Snýmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova t°ída, Opava(celá pozvánka viz: oficiální web Statutárního mýsta Opavy...). Jedním z bod¨ programu má být pod Ŕíslem 19/10  B 1 Plaza - dodatek Ŕ. 1 k nájemní smlouvý a smlouvý o budoucí kupní smlouvý. (celý program viz...). Pod tímto oznaŔením m¨×e dojít ke zcela zásadnímu rozhodnutí ve výci p°ipravované  stavby  zábavního a obchodního centra Plaza Opava. 
Vá×ení zastupitelé, Ŕtená°i, zamysleme se ještý p°ed úterním okam×ikem rozhodováním,  p°i kterém m¨×eme být svýdky  mo×ná zbyteŔného souhlasu s demolicí staveb v areálu bývalé tr×nice. Nýkteré s týchto staveb byly navr×eny na zapsání do Státního seznamu kulturních památek a p°esto×e v lo˛ském roce nebyl tento návrh schválen, jedná se stále o budovy v památkové zóný, významné p°edevším svou industriální minulostí v souvislostech s historickou pr¨myslovou zónou podél mýstského náhonu. Zamysleme se, proŔ bychom mýli posvýtit  ×ádost o demolici vycházející z p°ání investora, který nedisponuje platným projektem, neukonŔil °ízení EIA a v tuto chvíli je na pová×enou, bude-li nýkdy sv¨j zámýr realizovat.
Statutární Mýsto Opava na svém Usnesení 27. zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2006 pod Ŕíslem 505/27 ZM 06 schválilo "nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvý uzav°enou mezi pronajímatelem- Statutární mýsto Opava, a nájemcem - B1 Plaza s.r.o. "
(znýní celé smlouvy v sekci Ke sta×ení...).
Jedním  z bod¨ této smlouvy bylo ustanovení, ×e, laicky °eŔeno, mýsto dá investorovi souhlas s demolicí stávajících budov, ne však d°íve, ne× nabude právní moci p°íslušné územní rozhodnutí o umístýní staveb Zábavního a Nákupního centra.
Jsem p°esvýdŔen o tom, ×e tento bod byl do smlouvy zapracován výdomý a zcela zámýrný a to p°edevším z toho d¨vodu, aby se zabránilo p°edŔasným a zbyteŔným demolicím stávajících budov, pota×mo destrukci hodnot v dobý, kdy není jisté, potvrzené ani povolené, bude-li investor sv¨j zámýr realizovat.

Dne 28. 1. 2008 podal  MMO investor ×ádost o souhlas se zahájením demoliŔních a zemních prací. V ×ádosti mimo jiné uvádí, ×e je mo×né zahájit demolice a× po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Investor tuto skuteŔnost znal ji× p°i podpisu smlouvy, s tím ji také podepisoval. Investor svou ×ádost zd¨vod˛uje také tím, ×e chce uvolnit prostor archeologickému pr¨zkumu. Domnívám se, ×e jde o argumentaci obrácenou naruby. Nedemolujeme stavby, abychom provádýli archeologické pr¨zkumy, ale provádíme archeologické pr¨zkumy, proto×e se stavby demolují.

 

V bodu 19/10 má zastupitelstvo hlasovat o schválení Dodatku Ŕ. 1 k výše zmínýné smlouvý. P°edmýtem dodatku je jediná výta:Obr: vý°ez ze stránky dodatku


Schválením tohoto dodatku má dojít k vypuštýní jedné výty v uvedené smlouvý:


Obr: vý°ez ze stránky smlouvyOtázka zní: Chceme vyjít vst°íc investorovi, který dosud nep°edlo×il definitivní projekt? Dáme d¨výru spoleŔnosti B1 Plaza a zbavíme se pojisky, kterou jsme si sami schválili a se kterou i investor souhlasil?P°ílohy:

Návrh dodatku Ŕ. 1

strana smluvy, ze které se má vypustit výta

×ádost investora o souhlas s demolicí a zemními pracemi ламода сайт ламода сайт Украина
[Akt. znßmka: 1,67 / PoŔet hlas¨: 6] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 26 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
NovÚ poznatky k vřvoji mýstskÚ tr×nice v Opavý (31.03.2009)
OdvolßnÝ o.s. Za OPavu proti ˙zemnÝmu rozhodnutÝ Ŕ. 17/09 (30.03.2009)
┌zemnÝ °ÝzenÝ Opava Plaza (05.01.2009)
14.07.2008 - ZßbavnÝ a obchodnÝ centrum Opava Plaza zÝskalo souhlasnÚ stanovisko v rßmci °ÝzenÝ EIA (14.07.2008)
Ve°ejnÚ projednßnÝ posudku a dokumentace k zßmýru vřstavby Opava Plaza (15.05.2008)
Nezßvislř odbornř posudek zßmýru Opava Plaza v rßmci °ÝzenÝ EIA (10.04.2008)
RozhodnutÝ odstranýnÝ stavby: Mýstskß tr×nice (25.02.2008)
Demolice Tr×nice probýhne pravdýpodobný v nejbli×ÜÝ dobý (15.01.2008)
Novß dokumentace v °ÝzenÝ EIA k zßmýru äOpava Plazaô (09.01.2008)
Plaza Plze˛ otev°ena (06.12.2007)
Plaza v Plzni se otev°e 20. listopadu (25.10.2007)
Z┴KLADN═ INFORMACE K PROCESU EIA (03.10.2007)
HlavnÝ zßvýry z ve°ejnÚ debaty k plßnovÚ vřstavbý nßkupnÝch st°edisek (03.10.2007)
Historickř vřvoj prostoru břvalÚ mýstskÚ tr×nice (02.10.2007)
Probýhla debata k zßmýr¨m vřstavby center PLAZA a Opava City (01.10.2007)
Zßvýr zjiÜŁovacÝho °ÝzenÝ EIA Opava Plaza (27.09.2007)
Opava Plaza - v souladu s platnřm ˙zemnÝ plßnem mýsta Opavy? (27.09.2007)
Vyjßd°enÝ o.s. Za Opavu k zjiÜŁovacÝmu °ÝzenÝ EIA ľ äZßbavnÝ a obchodnÝ centrum Opava Plaza" (27.09.2007)
Vřsledky archeologickÚho zjiÜŁovacÝho pr¨zkumu na ploÜe mýstskÚ tr×nice v Opavý (17.09.2007)
26. 9. 2007 - Ve°ejnß debata k zßmýr¨m vřstavby komerŔnÝch center Plaza a Opava City (12.09.2007)
ZjiÜŁovacÝ °ÝzenÝ zßmýru Opava Plaza (31.08.2007)
23.8.2007 z Tiskovß konference - ad Plaza na tr×nici (23.08.2007)
Plaza a Tr×nice aneb demolovat demolovanÚ! (20.08.2007)
ArcheologovÚ na Place (09.08.2007)
I v PÝsku bude Plaza ? (08.08.2007)
Jak to bylo, je a bude s Plaza center v Brný (03.08.2007)
Demolice tr×nice: postupujÝ ˙°ednÝci magistrßtu protiprßvný? (12.07.2007)
4. 7. 2007 OdvolßnÝ proti rozhodnutÝ k odstranýnÝ stavby (11.07.2007)
Udýlß mýsto Opava pro Plazu vÜe co m¨×e i nem¨×e? (03.07.2007)
Opavskř denÝk pÝÜe o Plaze (27.06.2007)
Plaza mÝ°Ý takÚ do HavÝ°ova (26.06.2007)
AktußlnÝ diskuze (26.06.2007)
Plaza jinde (22.06.2007)
OpavanÚ! (13.06.2007)
Jak bude vypadat Opava Plaza? (11.06.2007)
Reakce o.s. Za Opavu na Zßpis z jednßnÝ (06.06.2007)
O projektu Opava Plaza se jednß (02.06.2007)
Liberec plaza (17.05.2007)
Opava ľ tr×nice ľ Opava Plaza, vÝce... (18.04.2007)
Areßl MýstskÚ tr×nice - fotoreportß× 22.3.2007 (22.03.2007)

AnketnÝ otßzka:

Chcete Plaza center v Opavý?

Ano, týÜÝm se. (PoŔet hlas¨: 505)
(28.74 %)

Ano, ale ne v centru mýsta. (PoŔet hlas¨: 333)
(18.95 %)

NevÝm, je mi to jedno (PoŔet hlas¨: 349)
(19.86 %)

Ne, rozhodný ne. (PoŔet hlas¨: 570)
(32.44 %)

Celkem hlasovalo: 1757
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server