ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 21. 12. 2009 - 3239 p°eŔtenÝ  

Stanovisko poroty

V letošním roce porota Opavské ceny J. M. Olbricha, její× Ŕlenové jsou odborníci z °ad památká°¨, architekt¨, teoretik¨ a výtvarník¨ z Opavy, Ostravy, Brna a Prahy, posuzovala celkem jedenáct nominovaných realizací v oblasti rekonstrukce za roky
2008 a 2009

 

Porota se rozhodla Opavskou cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2008 a 2009 neudýlit. Porota posoudila všech jedenáct návrh¨ a konstatovala, ×e ve všech p°ípadech lze ocenit investory za snahu o povýšení stávajícího stavu objekt¨ a ve°ejných prostor¨. ěada nominovaných rekonstrukcí je ve výsledku pomýrný zda°ilá, vysoké kvalitativní po×adavky nutné pro udýlení této ceny však nenapl˛ují.

P°esto×e porota ×ádné nominované realizaci cenu neudýlila, vyslovuje Ŕestné uznání Opavské ceny J.M. Olbricha, a to rekonstrukci poutní kapliŔky ve Starých Týchanovicích na Opavsku. Autorem projektu je Ing. Arch. Lubomír Dehner a Ing. Ond°ej Kubesa z opavského Studia-D, investorem a iniciátorem p°estavby jsou Lesy ╚eské republiky s.p. Porota hodnotí rekonstrukci jako p°íkladný postup záchrany a obnovy drobné architektury v krajiný jako kulturní nadstavby nad rámec prosté u×itkovosti v pomýrný odlehlém místý bývalých Sudet. Projektant  na základý stavebního torza kapliŔky s nýkterými dochovanými detaily a starých fotografií provedl peŔlivou a precizní p°ípravu prací vedoucích ke zda°ilé realizaci. Porota pokládá za d¨le×ité i další mo×né vyu×ití kapliŔky, jejího vtáhnutí do ×ivota okolní krajiny a lidí v ní pobývajících.

╚estné uznání bude autor¨m rekonstrukce p°edáno v úterý 22.12., v den narození J.M. Olbricha ve 12 hodin na místý jediné opavské, dnes ji× zaniklé realizace tohoto slavného architekta na Ratibo°ské ulici /Ratibo°ská 15/.


Pozitivný byla hodnocena také rekonstrukce ulice Hauerova opýt od autor¨ Ing. Arch. Lubomíra Dehnera a Ing. Ond°ej Kubesy ze Studia-D s investorem Statutárním mýstem Opava. Porota uznala tuto realizaci jako kvalitný zkultivovaný ve°ejný prostor zahrnující chodníky, integrovaná parkovací stání, výsadbu strom¨, ve°ejné osvýtlení; zhodnotila dob°e provedené detaily, vhodný umístýní lamp a koš¨ a nenápadné ale p°imý°ené p¨sobení pou×itých materiál¨, byŁ nále×ejících k tým méný nákladným. Porota konstatovala, ×e takový výsledek by mýl být bý×ným standardem p°estavby ve°ejného mýstského prostoru.

Záporný byla porotou p°ijata rekonstrukce interiéru Obecního Domu v Opavý, p°edevším bezradnou a nekoncepŔní aplikaci r¨znorodých dekorativních i funkŔních prvk¨, které  nekorespondují s architekturou stavby  a nedosahují p°edpokládané úrovný. Negativný bylo shledáno rovný× provedení celé °ady detail¨, které se ve svém úhrnu významný podílí na atmosfé°e prostoru. Porotou bylo konstatováno, ×e v p°ípadý rekonstrukce Obecního domu došlo k promarnýní velké p°íle×itosti vzhledem k disponibilním finanŔním prost°edk¨m, oŔekáváním a  prioritám, jaké p°estavba a následné vyu×ití objektu pro investora má. Autorem interiéru je Jitka Vrbková ze studia RAP s.r.o. v Mikulový, investorem Statutární mýsto Opava, realizace - Metrostav a.s..

Koncem roku 2010 bude porota zasedat nad cenou za novostavbu kolaudovanou v letech 2009-2010. Nominace novostaveb za rok 2008, kdy cena udýlena nebyla, z¨stávají v platnosti..

Porota Opavské ceny J.M. Olbricha:


Prof. akad. soch. Kurt Gebauer, VŠUP Praha
Ing. arch. Radim Václavík, Centrum nové architektury, Ostrava
Ing. arch. Yvette Vašourková, Centrum pro st°edoevropskou architekturu, Praha

Ing. arch. MgA Osamu Okamura, šéfredaktor Ŕasopisu  Era 21, Brno

Mgr. Dalibor Halátek, o.s. Za Opavu, Opava
Dr. Martin Klimeš, o.s. Za Opavu, Opava
MgA Tomáš Skalík, o.s. Za Opavu, Opava

[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 2] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server