ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 08. 04. 2015 - 7629 p°eŔtenÝ  

Spolek Za Opavu oznamuje, ×e na udýlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický poŔin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2013-2014 obdr×el celkem 18 návrh¨. Z týchto došlých návrh¨ bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 15 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zve°ejnýny formou tiskové zprávy dne 24. dubna 2014.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 14. do 28. dubna 2015 na výstavý v Galerii CELLA na MatiŔní ul. v Opavý 

Slavnostní p°edání ocenýní probýhne v Galerii CELLA na MatiŔní ul. v Opavý dne 28. dubna 2015 od 18 hodin.

SrdeŔný Vás zveme na vernisá× této výstavy nominovaných staveb, která probýhne v Galerii CELLA na MatiŔní ul. v Opavý dne 14. dubna 2015 od 18 hodin.

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udýlena Cena hlasující ve°ejnosti. Hlasovat je mo×no prost°ednictvím ankety na internetových stránkách www.zaopavu.cz, a to v termínu od 14. 4. - 25. 4. 2015.

╚leny odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umýní a odborný pracovník památkové péŔe
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant Ŕasopisu o architektu°e ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambr¨z, vedoucí ateliéru socha°ství FaVU VUT v Brný
MgA. Vendula Šafá°ová, PhD., architektka 
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddýlení památkové péŔe MMO
Ing. arch. Tomáš Pila°, architekt

 

V následující Ŕásti p°edstavujeme všech 15 nominovaných staveb.
Anketu k hlasování ve°ejnosti najdete pod Ŕlánkem úplný dole.


Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013 - 2014
 
Cena Olbricha 201501 - Administrativní budova, Opava
Ing. arch. Jaromír Hanuška, Ing. arch. Antonín ěehulka, IDEA, realizace 2013

 

 
Cena Olbricha 201502 - Rezidence Mendlova, Opava
Kamil Mrva Architects, AMG studio

 
 Cena Olbricha 201503 - Obecní ú°ad, Dobroslavice
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ond°ej Kubesa, Ing. Pavla ╚ernínová, STUDIO-D
 
 
Cena Olbricha 201504 - Kaple Panny Marie, Jakartovice
Dalibor Tesa°, Jitka Škarohlídová
, Pavel Charousek
 
 
Cena Olbricha 201505 - Kašna Doubravka, Hradec nad Moravicí
Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,

 
 
Cena Olbricha 201506 - Kašna, Velké Hoštice
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, Mgr. Daniel Klose, WINRO s.r.o, 
 Cena Olbricha 201507 - Zahrada všem otev°ená, Hradec nad Moravicí
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,

 
 
Cena Olbricha 201508 - Pomník opavské synagogy, Opava
Ing. arch. Jan Ková°, Kamil Ludwig, 
 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný d¨m, Vítkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, 
 
Cena Olbricha 201510 - Rodinný d¨m, Slavkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,

 
 
Cena Olbricha 201511 - Rodinný d¨m, Suché Lazce
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Ludýk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar
 
 
Cena Olbricha 201512 - Rodinný d¨m, Podvihov
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Ing. arch. Petr Stanjura, Studio ROAD2,

 
 
Cena Olbricha 201513 - Rodinný d¨m, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce ing.arch. Jan Lefner,

 
 
Cena Olbricha 201514 - Rodinný d¨m, Polom
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtých ŠimŔík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin b°íz Lubomír Rychtar

 
 
Cena Olbricha 201515 - Rodinný d¨m, Radkov - Dubová
Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch.Martin Rosa, Kamil Mrva Architects

 
 
[Akt. znßmka: 2,29 / PoŔet hlas¨: 14] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

AnketnÝ otßzka:

Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu 2013 - 2014 - Anketa hlasujÝcÝ ve°ejnosti - kterou z nominovanřch staveb na udýlenÝ letoÜnÝ Ceny J. M. Olbricha hodnotÝte jako nejpovedenýjÜÝ? sonna.com.ua/catalog/detskoe-postelnoe-bele/

01 - AdministrativnÝ budova, Opava (PoŔet hlas¨: 48)
(3.18 %)

02 - Rezidence Mendlova, Opava (PoŔet hlas¨: 94)
(6.23 %)

03 - ObecnÝ ˙°ad, Dobroslavice (PoŔet hlas¨: 290)
(19.23 %)

04 - Kaple Panny Marie, Jakartovice (PoŔet hlas¨: 16)
(1.06 %)

05 - KaÜna Doubravka, Hradec nad MoravicÝ (PoŔet hlas¨: 10)
(0.66 %)

06 - KaÜna, VelkÚ HoÜtice (PoŔet hlas¨: 72)
(4.77 %)

07 - Zahrada vÜem otev°enß, Hradec nad MoravicÝ (PoŔet hlas¨: 15)
(0.99 %)

08 - PomnÝk opavskÚ synagogy, Opava (PoŔet hlas¨: 2)
(0.13 %)

09 - Rodinnř d¨m, VÝtkov (PoŔet hlas¨: 408)
(27.06 %)

10 - Rodinnř d¨m, Slavkov (PoŔet hlas¨: 401)
(26.59 %)

11 - Rodinnř d¨m, SuchÚ Lazce (PoŔet hlas¨: 49)
(3.25 %)

12 - Rodinnř d¨m, Podvihov (PoŔet hlas¨: 13)
(0.86 %)

13 - Rodinnř d¨m, Opava - KyleÜovice (PoŔet hlas¨: 14)
(0.93 %)

14 - Rodinnř d¨m, Polom (PoŔet hlas¨: 56)
(3.71 %)

15 - Rodinnř d¨m, Radkov - Dubovß (PoŔet hlas¨: 20)
(1.33 %)

Celkem hlasovalo: 1508
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server