ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Ke 150 let¨m zalo×enÝ Sokola

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - MýstskÚ prost°edÝ - 22. 03. 2012 - 2497 p°eŔtenÝ  
„Co chcem? Kam smý°ujem? Jak s rychlostí bezpeŔnou a rozvá×enou ve všem k cíli pílit? Co údýl sokolský p°i práci vespolné? Co v pravdý úkol náš v ×ivotý národním?
Nikoli ka×dý o sobý, co jednotlivec, ba ani ne jen v r¨zných jednotách, ne× podporou a snahou vespolnou chceme úkol sv¨j °ešit, a to nejen ve prospých sv¨j vlastní, ne× na zdar všeho národa našeho.
 
Co v ka×dé z jednot našich o sobý nám zaruŔuje pokrok odborný, vývoj výci a její zdokonalení?
Myslíme, ×e to, kdy× prov×dy na výdomí sobý udr×íme, ×e mo×ná pokraŔovat a zdokonalovat, ×e vše, co konáno, té× jinak a snad líp se díti mohlo. Myšlénka jednoduchá a p°ec ne všem pov×dy na mysli tanoucí.“

Jsou vám tato slova povýdomá? V roce 1871 je v Ŕasopise Sokol poprvé zve°ejnil spoluzakladatel a ideový v¨dce Sokola Miroslav Tyrš.  

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/N%C3%A1%C5%A1_%C3%BAkol,_sm%C4%9Br_a_c%C3%ADl
 
 
╚eská týlocviŔná organizace Sokol byla zalo×ena jako první v Rakousku – Uhersku dne 16. 2. 1862. Vlastenecké zamý°ení Sokola se projevovalo od zaŔátku a jeho vystupování - výlety v krojích, úŔast na národních slavnostech, ve°ejná cviŔení aj. - povzbuzovalo národní sebevýdomí. Zlatý výk pro×il Sokol mezi svýtovými válkami (1918-1938), kdy se stal milionovou organizací. V jeho °adách byli i význaŔní politici vŔetný prezident¨ Masaryka a Beneše.
Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Kromý pravidelného cviŔení se po°ádaly r¨zné soutý×e, ve°ejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mláde×e, divadelní a loutková p°edstavení, hudební a pývecké koncerty, p°ednášky, výstavy, vydávala se °ada Ŕasopis¨ a p°íruŔek. Vyvrcholením Ŕinnosti se staly všesokolské slety.
Likvidace Sokola nastala t°ikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní re×imy našich dýjin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej  krutý rozprášili nacisté v roce 1941 a pot°etí jej pohltila "sjednocená týlovýchova" po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzk°íšen - ji× poŔtvrté - k novému ×ivotu.

Zdroj: http://www.volny.cz/sokolopava/ 
 
Nevýda, ×e Sokol slaví letos tak významné výroŔí, byla rekonstrukce týlocviŔny Tyršova stadionu v minulém mýsíci ocenýna Cenou J.M. Olbricha. Nezajímali jsme se však pouze o architekturu, ale také o prost°edí, je× ji dotvá°í, tedy bezprost°ední okolí stadionu.
 
Kdo Tyrš¨v stadion v minulosti navštívil, jistý bude souhlasit, ×e se stezky a zele˛ nacházejí delší dobu v zanedbaném stavu. Stávající zele˛ je neudr×ovaná, chodníky postupný zar¨stají nálety a mizí pod mno×stvím odpadk¨. Prostoru schází základní mobiliá° jako nap°. laviŔky, stojany na kola Ŕi odpadkové koše. Tribuny jsou ve stavu p°ímo havarijním.Fotografie: podzim 2011.

Na základý týchto skuteŔností jsme oslovili vlastníka pozemk¨, tedy TJ Sokol Opava, s ×ádostí o sjednání nápravy a návrhem, aby byl úklid i zásahy na zeleni zajištýny prost°ednictvím dobrovolné akce.
 
Náš podnýt však vyvolal p°ekvapivý negativní reakci. Starosta TJ Sokol Ing. ╚estmír Duda nám odpovýdýl sdýlením nepostrádajícím ironický tón. Dozvýdýli jsme se, ×e se nejedná o ve°ejný prostor, ale soukromý pozemek slou×ící pouze sportovc¨m. Podle jeho odpovýdi se zele˛ udr×uje pravidelný 2x roŔný. Bylo nám sdýleno, ×e by se na ja°e roku 2012 mýly provádýt úpravy zelený, oprava tribun, p°íjezdové komunikace a osvýtlení.
     
 
 
Kromý toho, ×e povaha dopisu neodpovídá vedoucímu tak významné organizace s dlouholetou tradicí, pochybujeme i o správnosti sdýlení týkající se údr×by zelený a existence Ŕi neexistence ve°ejného prostranství. Pokud by zele˛ byla skuteŔný pravidelný ošet°ována, nebyly by vzrostlé stromy tolik proschlé a cesty by nezar¨staly metrové nálety. Pokud by se nejednalo o ve°ejný prostor, byl by snad všem volný p°ístupný? 
 
Zákon Ŕ. 128/2000 Sb. o obcích ve svém § 34 definuje pojem ve°ejného prostranství takto: Ve°ejným prostranstvím jsou všechna námýstí, ulice, tr×ištý, chodníky, ve°ejná zele˛, parky a další prostory p°ístupné ka×dému bez omezení, tedy slou×ící obecnému u×ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Vyhláška Ŕ. 501 o obecných po×adavcích na vyu×ívání území v § 7 specifikuje plochy ve°ejných prostranství takto: Plochy ve°ejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh¨ ve°ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a obŔanského vybavení, sluŔitelné s úŔelem ve°ejných prostranství.
 
Z p°ehledu podaných ×ádostí o dotaci z rozpoŔtu mýsta na letošní rok je navíc patrné, ×e organizace TJ Sokol po×ádala na plánovaný úklid a ošet°ení zelený finanŔní podporu. P°itom se jednalo o dotace ukládané p°íspývkovým a neziskovým organizacím v rámci jejich kulturních aktivit …

Kde se vytratil Sokol¨v duch? Kde zmizely jeho ideály? Nejspíš u× v poloviný 20. století.
 

[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server