Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   0 - 15    15 - 30    30 - 45     Zobrazené články   45 - 60     60 - 61  

Zpráva z 15. zastupitelstva Města Opavy

 
host - Pavla Brady - Central Opava - Slezanka - 24. 09. 2008 - 2635 přečtení  
Pokud alespoň trošku sledujete místní zpravodajství, pak Vám určitě nemohly uniknout informace o nákupu obchodního centra Slezanka. Poprvé se tato informace objevila oficiálně v srpnovém měsíčníku radnice Hláska, ovšem jen jako možnost, s tím, že se o všem bude ještě dlouho diskutovat. Avšak pak vzaly věci rychlý spád. Na začátku září byl už nákup předložen ke schválení Radě města a to bez jakékoliv přípravy. Transakce v hodnotě 270 miliónů korun byla Radě předložena až na stůl, tzn. bez jakýchkoliv materiálů k prostudování předem. Hned nato byl materiál rychle předložen ke schválení zastupitelům. Primátor Stanjura (ODS) zdůvodňuje nákup století jako něco, co město prostě musí udělat, protože jinak nebude schopno upravit nevzhledné Horní náměstí. Cena prý je sice vysoká, ale čtvrt miliardy přece stojí za novou tvář města! Přestože mnoho zastupitelů o výhodnosti koupě pro město, oprávněně pochybovalo, stranická poslušnost, naivita či snad zištnost? nakonec zvítězily a kupní smlouva byla 24 hlasy schválena. Přičemž je pro schválení zapotřebí 23 hlasů... ,
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 32 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Měnírna zůstane

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Central Opava - Slezanka - 19. 05. 2008 - 2471 přečtení  


Další kolo ohledně záchrany unikátní měnírny bylo absolvováno, tentokráte zdá se úspěšně. Jak se s novým faktem vyrovná developer? Na to si musíme počkat.
Prozatím alespoň článek z Opavského a Hlučínského Deníku z 2.5.2008 od redaktora Jiřího Korbela ...

Měnírna zůstane
Snaha opavského magistrátu, aby unikátní funkcionalistická budova měnírny elektrického proudu na Almužnické ulici v Opavě přišla o status nemovité památky chráněné státem, na ministerstvu kultury (MK) tvrdě narazila.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 5 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Oslava narozenin Měnírny elektrického proudu - pozvánka na happening s odborným výkladem

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Central Opava - Slezanka - 17. 04. 2008 - 6151 přečtení  
Dne 27. 3. 2008 v Opavě proběhla další oslava výročí zapsání Měnírny elektrického proudu za kulturní památku. Pořadatelem bylo o.s. Za Opavu, které se snaží dlouhodobě informovat opavskou veřejnost o chystaných projektech a umožňuje široké veřejnosti přístup do jinak nepřístupných zajímavých míst a budov.
Měnírna byla otevřena pro širokou veřejnost, kterou k návštěvě lákala papírová tramvaj projíždějící ulicemi, vyrobená dle původních opavských tramvají. K dispozici byly podrobné materiály o historii a významu této budovy se zachovalým unikátním vnitřním zařízením. Panely informující o funkci Měnírny, historii městské hromadné dopravy a další možné osudy budovy byly prezentovány na panelech před budovou.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 37 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Oznámení o řízení EIA - Opava City Center

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Central Opava - Slezanka - 10. 02. 2008 - 4043 přečtení  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 17.1.2008 oznámení záměru „Opava City Center“.  Další podrobnosti na webu Moravskoslezského kraje...  Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 511 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech. Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění  (25. 1. 2008) této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu.  Poslední termín pro podání vyjádření byl 14. 2. 2008.  Podklady pro řízení EIA naleznete v sekci Ke stažení.
Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Bývalý Mariánský ústav na Rybím trhu v Opavě

 
o.s. Za Opavu - Romana Rosova - Central Opava - Slezanka - 23. 01. 2008 - 6816 přečtení  
Bývalý Mariánský ústav zaujímá téměř celou východní stranu nejmenšího opavského náměstí – Rybího trhu. Rybí (Smolný) trh byl zastavěn již od středověku. Na východní straně náměstí stály zpočátku převážně právovárečné domy, kterých bylo v Opavě celkem 256. Do r. 1689 (kdy město z velké části vyhořelo) převažovaly ve vnitřním městě domy dřevěné, roubené nebo jen částečně zděné, lepší domy byly samozřejmě na hlavních náměstích.
Přestože na první pohled vykazuje bývalý Mariánský ústav prvky běžné produkce 19. stol., jeho historie je poměrně bohatší a dodnes se dochovaly doklady všech jeho stavebních etap.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 37 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Součástí navrhované zástavby prostoru za Slezankou by neměl být supermarket

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Central Opava - Slezanka - 31. 10. 2007 - 3423 přečtení  
Při mnoha příležitostech, ať již v tisku nebo z úst investora či představitelů města jsme měli možnost opakovaně zaslechnout/dočíst se, že v připravovaném projektu City Opava společnosti Crestyl a.s. na zástavbu za Slezankou v Opavě se nepočítá s výstavbou supermarketu. Na oficiálních internetových stránkách společnosti je projekt prezentován následujícím textem:

City Opava  - Projekt: Navrhovaný projekt City Opava vytváří nové propojení Horního náměstí a Ostrožné ulice krytou obchodní pasáží. Zároveň vnáší řád do stávající zástavby vnitrobloku, kde vytváří centrální klidový prostor  s terasami a zelení. Projekt počítá s vytvořením široké škály obchodů a služeb a to supermarket, móda, zlatnictví, sportovní oblečení, kosmetika, módní doplňky…atd. Pozemek se nachází ve vnitrobloku v centru města,  mezi hlavním Opavským náměstím a hlavní Obchodní ulicí. (Zdroj: http://www.crestyl.com/cs/city_opava.html )

Vzhledem k uvedenému jsme před několika dny představitelům společnosti Crestyl zaslali dotaz, zda-li se jedná o chybnou prezentaci projektu nebo se i přes deklarovaná ujištění se začleněním supermarketu počítá.
Dovolujeme si ocitovat odpověď na náš dotaz:

Dobrý den,
Dovolte abych zareagoval na Váš dotaz. Součástí investiční záměru City Opava není žádný supermarket. Mylnou informaci na webu opravíme. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem Ing. Borovička Pavel, Project Manager
Komentáře: 27 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Historický vývoj prostoru za Slezankou

 
o.s. Za Opavu - Romana Rosova - Central Opava - Slezanka - 02. 10. 2007 - 6522 přečtení  
Příspěvek Mgr. Romany Rosové, který přiblížil historický vývoj lokalit za Slezankou a bývalé městské tržnice.  Autorka jej přednesla jako úvodní vstup veřejné debaty, kterou ve středu 26. září uspořádalo o.s. Za Opavu v refektáři Domu umění v Opavě k záměrům výstavby velkoplošných komerčních center PLAZA a Opava City.

Historický vývoj prostoru za Slezankou
Opava patří k nejstarším městům u nás. Počátky města se počítají od r. 1224, kdy král Přemysl Otakar I. potvrdil opavským měšťanům privilegia. protože se jednalo o kodifikaci již existujícího stavu, můžeme předpokládat, že město existovalo již před tím. Badatelé většinou datují vznik města do let 1213-1224. Od počátku byla Opava nějakým způsobem hrazena vůči svému okolí. Nejprve se snad jednalo o pouhý příkop s valem, ale od 40.-50. let 13. stol. se začíná s budováním městských hradeb, zřejmě v té době již kamenných. Nejstarším prostorem ve městě bylo Horní náměstí, k němuž brzy přibylo náměstí Dolní a obě byla spojena ulicí Mezi Trhy. V první čtvrtině 13. stol. po vybudování opevnění byl půdorys města doplněn o ulici Na Valech a Solnou, za kostelem P. Marie bylo založeno třetí (nejmenší) opavské tržiště – Rybí trh.

1. Prostor vnitrobloku za Slezankou na tzv. Požárním obrazu Opavy po r. 1689
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 16 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Veřejná prezentace projektu Opava City Center společnosti Crestyl

 
o.s. Za Opavu - Central Opava - Slezanka - 26. 09. 2007 - 4488 přečtení  
Dne 24. září 2007 proběhla veřejná prezentace projektu , kterou pořádal investor, společnost Crestyl.
Některé podrobnosti o prezentaci se lze dočíst mimo jiné také v článku
Jiřího Korbela a Milana Freiberga (viz: Petr Franta: Vysoký panelák za Slezankou nemá co dělat , zdroj: opavsky.denik.cz)
 
Komentáře: 14 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

23.8.2007 z Tisková konference - ad Crestyl za Slezankou

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Central Opava - Slezanka - 24. 08. 2007 - 5161 přečtení  
Ve čtvrtek 23. srpna v 10 hodin byly na Magistrátě na tiskové konferenci pořádané představiteli města představeny dva připravované projekty, které mají  významně ovlivnit centrum Opavy. Jedná se o obchodní a zábavní centrum v prostoru městské tržnice připravované společností Plaza Center a dále  multifunkční objekt v prostoru  za Slezankou připravovaný společnosti Crestyl.
Přestože bylo na tiskovou konferenci původně pozváno jen několik novinářů, podařilo se nám účastnit se a položit vedení města několik otázek. I když mají oba projekty některé shodné prvky, vzhledem k tomu, že se jedná o dvě akce, které by nebylo vhodné slučovat, rozdělili jsme také informace z tiskové konference do dvou samostatných článků.

Multifunkční objekt společnosti Crestyl ...

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 17 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Budova ministerstva zemědělství bude zbourána ...

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Central Opava - Slezanka - 13. 07. 2007 - 4313 přečtení  
Primátor Zdeněk Stanjura s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem jednali 12. června o převodu budovy Ministerstva zemědělství do majetku města Opavy. Ministr Gandalovič prý s převodem souhlasí. Město Opava po vyřízení nezbytných formalit okamžitě přistoupí ke zbourání výškové budovy aby ustoupila stavbě nového obchodního centra. Vyplývá to z článku Romana Konečného z Opavského a Hlučínského deníku.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 25 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Crestyl zveřejnil své záměry

 
o.s. Za Opavu - Central Opava - Slezanka - 01. 06. 2007 - 4603 přečtení  

Vyšlo dne 31. 5. 2007  (opavský a hlučínský DENÍK)

Dalibor Pech: Za Slezankou by se mohlo začít stavět do dvou let

autor:  PAVEL KUBNÝ
Podle ředitele pro rozvoj společnosti Crestyl Dalibora Pecha se nejprve musí vyřešit otázka měnírny. To by se mělo podařit do dvou měsíců.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 35 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Zástavba prostranství za Slezankou

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Central Opava - Slezanka - 01. 05. 2007 - 3629 přečtení  

 V prostranství mezi Horním náměstí a ulicí Popskou v atriu za Slezankou má v budoucnu vyrůst obchodní centrum.
S prvním projektem zástavby v tomto prostoru se opavané mohli seznámit v podobě známého modelu přestavby Slezanky a přilehlých prostor od architekta Miluniče už v roce 2005.
Po tomto poměrně ostře odsouzeném začátku se zdálo, že vše usnulo spánkem, který je v Opavě povětšinou dlouhý. Investor, tedy firma Crestyl, však intenzivně pracoval další dva roky na přípravě celého projektu a už v připravené fázi vše konzultoval s případnými konfliktními stranami, především památkáři a hlavním architektem města Opavy.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Jednání zástupců o.s.Za Opavu se zástupcem Crestyl a.s.

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Central Opava - Slezanka - 26. 04. 2007 - 4275 přečtení  

Zápis z jednání 19. 4. 2007 v Opavě

přítomní:
Dalibor Pech – zástupce Crestyl management a.s.
Tomáš Skalík – zástupce o.s. Za Opavu
Dalibor Halátek – zástupce o.s. Za Opavu

 

 

 

 

 

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Měnírna elektrického proudu na Rybím trhu v Opavě

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Central Opava - Slezanka - 12. 04. 2007 - 5733 přečtení  

V centru města za bývalým Mariánským ústavem se skrývá jedna z nejcennějších památek města Opavy – Měnírna elektrického proudu. Budova byla postavena ve funkcionalistickém stylu podle projektu opavského stavitele Aloise Geldnera v roce 1929. Ve stejném roce do ní bylo umístěno technické zařízení z roku 1905 vyrobené firmou AEG Berlin, do té doby umístěné v městské elektrárně na Krnovské ulici. Měnírna sloužila k změně střídavého proudu dodávaného z elektrárny na proud stejnosměrný, který potřebují pro svůj provoz tramvaje a trolejbusy. Střídavou část tvoří dva transformátory, které měnily elektrický proud z napětí 22 kV z městské elektrárny na provozní napětí 600 V. Stejnosměrná část se skládá z osmi unikátních rtuťových baněk šestianodových usměrňovačů AEG 600V/250A s jehlovým zapalováním a rozvaděčem. Měnírna sloužila svému účelu až do roku 1985, kdy byla definitivně odstavena z provozu, neboť byly spuštěny nové moderní měnírny na ulicích Kylešovské a Čajkovského.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 8 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Prostor za Slezankou - mapování terénu

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Central Opava - Slezanka - 12. 04. 2007 - 3614 přečtení  

Pro přiblížení problematiky přinášíme několik obrázků zachycujících současnou prostorovou situaci.

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 
  0 - 15    15 - 30    30 - 45     Zobrazené články   45 - 60     60 - 61  

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server