O řeči privátní architektury s Michalem Polášem

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Přednášky, Vydáno dne: 15. 10. 2016

V úterý 20. září hostil spolek Za Opavu arch. Michala Poláše, který zcela zaplněnému sálu představil své myšlenky týkající se otázek veřejného a privátního v architektuře.
Svou přednášku Michal Poláš zahájil problematikou využití historické budovy bývalého obchodního domu Breda a neúměrným množstvím reklamních ploch vyskytujících se na fasádách domů. Zmínil rozšířené zateplování budov, kdy je odstín fasádní barvy často tím jediným estetickým řešením stávající či nové architektury … Při fotografickém exkurzu po současné opavské výstavbě se řešily rozdíly mezi představenými budovami, využití materiálů – tradičních a imitací, citace historických prvků v současné architektuře a další.

     

Zmínil pro mnohé zatím nepoznané „lovce“ nekvalitní architektury u nás:  

https://www.facebook.com/Archwars?fref=ts

V druhé části přednášky Michal Poláš reagoval na aktuální rozhodnutí města vypovědět smlouvu s investorem a odstoupit od záměru výstavby blokového obchodního centra za Slezankou. Nastínil zároveň, jak by se mělo postupovat dál:

– zadání

- srovnání se současnými potřebami města

- inspirace, jak to dělají jinde

- vznik kvalitní architektonické soutěže

- všechny fáze komunikovat s veřejností.

Nedílnou součástí přednášky se specifickým tématem byla diskuse, která vznikla již na jejím počátku. Přítomní (tentokrát v zastoupení všech věkových kategorií) živě diskutovali nejen o nabízených tématech, ale také dalších týkajících se města Opavy, jako jsou např. neúnosné reklamní plochy ve veřejném prostoru či budova Slezanky a prostor za ní.       

http://www.michalpolas.cz/