Slezanka – konečně na začátku

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Central Opava - Slezanka, Vydáno dne: 02. 09. 2016

V souvislosti s aktuálním vývojem kauzy Slezanka a výstavbou za ní, kterou spolek Za Opavu dlouhodobě sleduje a snaží se ovlivnit zúčastněné strany tak, aby případné změny celého prostoru, ať již ve smyslu výstavby nebo demolice, vedly k udržitelnému a město-tvornému výsledku, jsme se rozhodli shrnout naše názory do následujícího stanoviska.

Vnímáme jako pozitivní krok, že se město Opava rozhodlo ukončit vleklou a agonickou spolupráci s developerskou společností Crestyl, byť si toto ukončení nerealizovaného a dnes již překonaného projektu, vyžádá určité finanční náklady. Znamená to totiž uvolnění ze slepé uličky a možnost návratu do fáze, která byla v minulosti (záměrně?) opomenuta, a to do fáze koncepčního naplánování budoucího využití celého prostoru v kontextu centra města Opavy a jeho současných potřeb.

Využití otevřeného a volného prostoru za budovou Slezanky a budova Slezanky samotná - majetek města nezatížený jinými závazky, je pro budoucnost Opavy natolik velkou výzvou, že stojí za to ji využít teprve po důsledné a promyšlené přípravě.

Už v minulosti se jako alternativa k připravované zástavbě za Slezankou objevila řada inspirativních podnětů a nápadů a další se jistě ještě objeví. Každý z nich stojí za zvážení a veřejnou debatu. Stejně jako jsme rádi z našeho pohledu pozitivním vývojem ve smyslu ukončení předchozího developerského záměru, sledujeme nyní s obavou nedávno vedením města v médiích prezentované ukvapené vize „co se Slezankou“, a to především návrh přebudování Slezanky do podoby připomínající zástavbu náměstí před 2. světovou válkou. Tuto možnost vnímáme jako alternativu k diskuzi stejně relevantní jako např. možnost rekonstrukce Slezanky do její původní podoby z 60. let 20. století nebo např. možnost demolice Slezanky a její náhradu kvalitní moderní architekturou. Ve snaze o komplexní a udržitelné řešení není možné se vyhnout rozplánování celého areálu z hlediska prostorových, urbanistických, provozních, sociálních a estetických funkcí.

Město Opava je v současné době natolik sebevědomé a schopné, že má šanci na dosažení dobrého výsledku a věříme, že vynaložené prostředky ať již na vyvázání se z předchozí situace nebo na kvalitní přípravu projektu, které by měly zahrnovat veřejné debaty, průzkumy a studie území, architektonické soutěže … jsou pro budoucnost města dobrou investicí, která se zúročí a vrátí nejenom nám současným uživatelům centra, ale i budoucím generacím.

Podpisová akce na vyhlášení referenda týkající se Slezanky stále pokračuje. V druhém kole jsme roznesli dalších 4 tisíce podpisových archů, která se shromažďují na uvedených sběrných místech. K dnešnímu dni je evidováno 3600 podpisů. Potřebný počet pro konání referenda je 5 tisíc.   

PŘIJĎTE DISKUTOVAT S VEDENÍM MĚSTA O PROSTORU ZA SLEZANKOU, SDĚLIT SVŮJ NÁZOR, NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ V ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ OD 16 HODIN PŘÍMO DO PROSTORU SLEZANKY!