Přijďte diskutovat o prostoru za Slezankou

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Central Opava - Slezanka, Vydáno dne: 27. 08. 2016

Chcete, aby za Slezankou vyrostlo nové obchodní centrum? Nebo se přikláníte k variantě, aby město ukončilo dohodou smlouvu s developerem, zaplatilo mu finanční vyrovnání za výdaje, které na přípravě projektu vynaložil a projekt se nerealizoval?

Přijďte městu sdělit své názory na veřejné projednání v úterý 6. září do budovy Slezanky. Od 16 do 18 hodin zde budou na Vaše dotazy připraveni odpovídat zástupci města.


Statutární město Opava obdrželo od firmy Crestyl kalkulaci vynaložených nákladů v rámci přípravy projektu obchodního centra v prostoru za Slezankou. Ta byla ze strany této firmy vyčíslena na 29 544 tisíc korun. Částka přitom započítává i částku za nájemné a zálohu na demolici, kterou město Crestylu nyní pouze vrátí. Tento materiál (kalkulaci) se město rozhodlo předat auditorské firmě, aby posoudila, že se jedná o náklady reálně vynaložené. Auditor by měl svou zprávu předat městu v nejbližších týdnech. Poté, co bude mít město výsledky auditu, bude kalkulace Crestylu včetně tohoto auditu rozeslána ostatním zastupitelům, aby se s materiálem mohli seznámit. Na základě závěru auditu se bude také dále jednat s firmou Crestyl.