Pozvánka na přednášku 10. 5. 2016

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Přednášky, Vydáno dne: 08. 05. 2016

Zveme Vás srdečně na přednášku z cyklu 2016:

Ohlédnutí za archeologickými výzkumy v roce 2015 (nejen) na Opavsku.

přednáší   Jindřich Hlas - František Kolář - Michal Zezula
úterý 10. května 2016 v 17 hod., v sídle Za Opavu v Matičním domě, Matiční 2, Opava.

Projekt pořádá spolek Za Opavu za finanční podpory statutárního města Opavy a Nadace české architektury.
Vstupné 20,- Kč.Anotace:

Rok 2015 byl na opavském archeologickém pracovišti Národního památkového ústavu jako obvykle rušný. Zpracovávány byly výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě nového závodu firmy Mondeléz (dříve Opavia) ve Vávrovicích, a provedeno bylo mnoho dalších záchranných archeologických akcí, jejichž cílem je zachránit a pro budoucnost uchovat doklady nejstarší minulosti měst a obcí našeho kraje. Přímo v Opavě pracovali archeologové na Krnovské ulici, kde byly odkryty pozůstatky pravěkého sídliště a středověkého a raně novověkého předměstského osídlení, dokončen byl také výzkum kostela sv. Ducha s pohřebištěm opavských Přemyslovců. Další poznatky pochází ze staveniště rodinných domů v Kravařích a Kylešovicích. Na sousedním Bílovecku pak největší význam měl archeologický výzkum, který – spolu se stavebně-historickou operativní dokumentací - odhalil v suterénu bíloveckého zámku a na jeho nádvoří relikty pozdně středověkého předchůdce dnešní zámecké budovy a jeho fortifikační prvky. Návštěvníci přednášky se tedy mohou mj. těšit na prezentaci mnoha unikátních pravěkých nálezů z Vávrovic (mj. bronzové artefakty z hrobů únětické kultury spolu s doposud nejrozsáhlejším souborem jantarových šperků ze starší doby bronzové na Moravě), slunečního idolu z Kravař (mohylová kultura, přibližně 1600 – 1300 let př. n. l.) a další zajímavé informace.