Přednáška o alejích v Matičním domě

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Přednášky, Vydáno dne: 01. 11. 2015

Přednáška spojená s besedou „Krajina – aleje a lidé“ se na konci října uskutečnila v Matičním domě.Přednášející RNDr. Marcela Klemensová z Arniky se v úvodu zabývala funkcemi alejí v krajině a jejich právní ochranou. Následovaly bohaté příklady z praxe při záchranách starých alejí, obnovách alejí nových, rolích dobrovolníků, neziskových organizací a vlastníků pozemků. Na závěr byli přítomní seznámeni s aktuální literaturou týkající se tématu.