Nechyběli jsme na pražském veletrhu Památky

Autor: Milan Freiberg <>, Téma: Výstava Necháme to tak?, Vydáno dne: 03. 11. 2015

Díky nabídce spřáteleného o. s. Zachraňte dominanty jsme se ve dnech 22. a 23. října účastnili veletrhu Památky 2015 v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Praha. Společně s výstavou Necháme to tak? jsme představili odborné i laické veřejnosti realizované opravy sakrálních objektů na Opavsku. Veletrh byl pro nás cenným místem k navázání nových kontaktů v oblasti památkové péče a načerpání nových zkušeností s opravami a péčí o historické stavby. O společný stánek spolku Za Opavu a sdružení Zachraňte dominanty projevili zájem i kolegové z Klubu za starou Prahu, Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech nebo společnosti Pro památky.