Den hradu Vikštejna 2015

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Den hradu Vikštejna, Vydáno dne: 14. 10. 2015

V sobotu 29. srpna se v Radkově uskutečnila již tradiční slavnost Den hradu Vikštejna. Pátý ročník této akce nesl tentokrát téma Land art neboli přírodní umění.

Celo-odpoledního kulturního programu se zúčastnilo okolo 600 návštěvníků. Program zahájily děti ze Základní školy Heřmanice u Oder se svou zvonkohrou, do které zapojily i diváky. Z hudební produkce pokračovalo vítkovské jazzové trio Adély Tomanové, dixielandová kapela a lidové písně dívčí skupiny Domácí práce z Opavy.
 
V průběhu celého odpoledne měli návštěvníci možnost prohlédnout si rozsáhlou galerii v přírodě, a to nejen v prostředí areálu hradu, ale i v přilehlém lese. Všechna díla byla krásná a originální.

Pro děti byly opět připraveny řemeslné dílny, dále si mohly vyzkoušet středověký oděv, psaní husím brkem nebo stavební středověké techniky.     

Návštěvníci se opět mohli zúčastnit odborné komentované prohlídky hradu a tentokrát ještě komentované prohlídky uměleckou galerií. Návštěvníci ocenili také výstavu historických fotografií z Radkova a okolí.   

Zvláštností bylo vystavení původní kamenné desky z pomníku před hradem, která byla převezena z nedalekého Spálova a měla by se na pomník opět navrátit.

Pro potěšení ostatních smyslů bylo zajištěno občerstvení a řemeslný jarmark.

Všem organizátorům a účastníkům letošní akce děkujeme. Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, hudebníkům, členům spolků Radkov, Za Opavu a Naše Kamenka, Obci Radkov, Základní škole Heřmanice u Oder, MAS Opavsko, spolku Pro lepší Hradec a edukačnímu centru zámku v Hradci nad Moravicí.