Nabídka ke spoluužívání prostor v Matičním domě

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Matiční dům, Vydáno dne: 01. 09. 2015

Nabízíme ke spoluužívání prostory k nejrůznějším akcím spolků, příp. i jiných organizací, k setkáváním, prezentacím, školením, workshopům, seminářům, divadelním představením, výstavám, koncertům, besedám, jazykovým kurzům aj., a to v příjemném prostředí s dlouhou tradicí v budově Matičního domu v Opavě.    

Prostory spolku Za Opavu, nacházející se  ve 2. patře bez výtahu, zahrnují šatnu a sál s vyvýšeným podiem s kapacitou cca 45 osob. K dispozici je i vybavená kuchyňka a sociální zařízení. 

Provozní doba prostor 8.00 – 20.00 hodin. 

Prostory jsou určeny k jednorázovému i pravidelnému spoluužívání.

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Skalíkovou, tel. 737 40 28 44 nebo piště na e-mail: skalikova@zaopavu.cz .