Památkovaná - školní projekt 2014/2015

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Edukační činnost, Vydáno dne: 23. 06. 2015

Na základní škole Havlíčkova v Opavě jsme ve školním roce 2014/2015 uskutečnili originální roční projekt zaměřený na výchovu ke vztahu ke kulturnímu dědictví.

Edukační program, nazývaný dětmi Památkovaná, se přitom zaměřoval na taková témata jako např. nemovité a movité kulturní dědictví, restaurování, historická sídla, kulturní krajina či archeologické památky. Zvolenými dílčími tématy se přitom snažil v co nejširší míře reagovat na aktuální otázky památkové péče a ochrany kulturního a přírodního dědictví vůbec. Děti se mohly seznámit se zajímavými místy v Opavě i v okolí. Navštívily např. kostel sv. Hedviky či zemský archív, raduňský zámek, kovárnu v Oticích nebo hrad Vikštejn.

      

Program byl rozdělen do deseti lekcí, které se rozdílnými tématy zabývaly vždy jeden den v měsíci. Projekt byl zahájen 30. září 2014 a ukončen 12. června 2015 slavnostní vernisáží. Jednotlivé lekce byly rozděleny do tří částí - teoretické, praktické a projektové. Zvláštní důraz byl přitom kladen na praktickou stránku výchovy spojenou se zážitky přímo v terénu. Společně s autentickými příklady, využitím badatelských metod práce a zážitkovým učením tvořil hlavní nosné pilíře programu.   


            

Tento ročník byl originální i v tom, že se výuka zaměřovala na děti s poruchami zraku a řeči. Klasické materiály byly tedy průběžně doplňovány o nové edukační pomůcky, jako např. vitráž, archeobox nebo haptické obrázky. Pracovní listy byly překládány do Braillova písma. Děti rovněž v průběhu roku vytvořily zcela jedinečný keramický model jednoho z nejstarších částí města Opavy, Rybího trhu s jeho významnými památkami.