Simulační hra OZDM - OC Za Slezankou

Autor: Milan Freiberg <>, Téma: Central Opava - Slezanka, Vydáno dne: 24. 03. 2015

 Záběr z veřejného projednávání záměru výstavby nového OC Za Slezankou na zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Foto: Milan FreibergCo říkají na výstavbu za Slezankou mladí zastupitelé

Stavět nebo nestavět nové obchodní centrum za Slezankou? Také o tom byla simulační hra na březnovém zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Protože tématem zasedání bylo Vzdělávání a uplatnění v praxi, postavili jsme hru na tom, že nové OC zaměstná řadu absolventů z oborů IT, služeb a dalších oblastí. Obchodní centrum jsme nazvali Za Slezankou, aby bylo jasné, že jde jen o simulaci. 

Pro hru jsme vytvořili více než desítku rolí (ředitelé školy, manažer nového OC, náměstek primátora, streetworker). Hlavním tématem hry bylo veřejné projednávání záměru výstavby nového obchodního centra za Slezankou. Všichni, v rámci svých rolí měli možnost vyjádřit se k plánované výstavě. Konečné slovo měl  pak zástupce radnice, konkrétně náměstek primátora. „Nové obchodní centrum naruší kontinuitu zdejších živnostníků a obchodníků a povede k ještě většímu vylidňování centra města. A také poruší naši slezskou originalitu tím, že sem přitáhne další nadnárodní značky,“ zaznělo kromě jiného. Naopak pro výstavbu byli občané, kteří si slibovali od nového OC lépe placenou a zajímavější práci. Šéf stavebních dělníků se vyjádřil v tom smyslu, že by byl pro v případě, že by jeho firma získala zakázku na stavbu obchodního centra.  Naopak ředitelům škol vadil vcelku reálný problém, že jejich žáci tráví mnoho času nákupováním a nebo jen bloumáním po obchodních centrech, místo toho, aby chodili do školy. Obávali, že s existencí nového OC se situace ještě zhorší. Jednou z rolí byla i uklízečka Zuzanka, která se vyslovila pro nové OC v naději, že jako samoživitelka lépe zabezpečí své děti. Nakonec ale přešla do tábora odpůrců, protože se jí nelíbil postoj developerů a důvod výstavby OC. Tvrdili totiž, že nově postavené obchodní centrum více oživí střed města. S tím mnozí nesouhlasili a argumentovali, že si myslí pravý opak, že dojde k ještě většímu vylidnění například Ostrožné ulice.

Jak nakonec dopadlo veřejné projednávání? I přes velkou snahu zástupce developera, vedení města novou výstavbu neschválilo. Naopak dalo prostor pro vybudování odpočinkové zóny s parkem. Simulační hra ukázala, že každá mince může mít dvě strany a že to, co je dobré pro jedny, určitě nemusí být dobré pro druhé. A bude jistě zajímavé sledovat, jak dopadne záměr výstavby ve skutečnosti.

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže funguje pod Střediskem volného času Opava. Sdružuje zástupce základních a středních škol v Opavě ve věku od 13 do 18 let. Někteří z nich jsou členy školních parlamentů nebo školních rad. Naši členové patří k těm nejaktivnějším na školách. Řada
z nich se objevuje mezi nejlepšími oceněnými žáky. Cílem naší práce je posílení zájmu mladých na veřejném dění, výchova k občanství a učení se demokratickým procesům. Mladí lidé mají v OZDM možnost učite se sebeprezentaci,  vedení diskuse a spolupráci v týmech. Jednou měsíčně pořádáme zasedání na Hlásce na téma, o kterém rozhodují sami členové. Zveme si také představitele města, veřejných instituací nebo zástupce podnikatelské sféry. (více na: http://ozdm.webnode.cz)

 

Mgr. Milan Freiberg, koordinátor Opavského zastupitelstva dětí a mládeže