Den země se nesl ve znamení AZ kvízu

Autor: Milan Freiberg <>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 02. 05. 2014

Trochu oblíbené televizní kultury do letošní oslavy Dne země vnesli členové Za Opavu, kteří pro návštěvníky akce připravili AZ kvíz s otázkami převážně z environmentální oblasti. Autorem myšlenky byl Zdeněk Frélich, realizace se ujala nová členka spolku Zuzana Prokešová s dětmi a na místě jim se soutěží pomáhal Milan Freiberg. Podporu všem poskytla i dlouholetá příznivkyně spolku Marie Třísková.„Řekla bych, že se nápad s AZ kvízem navýsost osvědčil, až mě překvapilo, kolik jsme u toho užili zábavy. Lidé až zapomínali, jak to trvá dlouho, než se dopracují do finále. Věřím, že aktérům samotným to ubíhalo úplně jinak,“ zhodnotila akci Zuzana Prokešová. Navíc podle ní kvíz skvěle splnil funkci propagace Ekomapy.

„AZ kvíz byl v prvé řadě určen mládeži a dospělým, protože pro děti bývá tradičně na opavském Dni země atrakcí dost,“ vysvětlil Zdeněk Frélich. Herní pole zprvu ovládli skutečně dospělí, ať už páry nebo rodiny, ale později soutěž přilákala i děti, a tak pořadatelé museli improvizovat a přizpůsobovat jinak těžké otázky i jim. V budoucnu hodlají členové spolku Za Opavu využít herní plán i pro jiná témata a také plánují rozdělení do kategorií podle věku.