Projektový den na Vikštejně

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Edukační činnost, Vydáno dne: 03. 12. 2013

Kulturní dědictví je, stejně jako dědictví přírodní, součástí životního prostředí každého z nás. V současné době se však edukační činnost zaměřuje v převážné většině na dědictví přírodní a jako taková je i součástí osnov tradičního školství. 
 Proto se občanské sdružení Za Opavu od roku 2010 systematicky zaměřuje na osvětu památkové péče a kulturních hodnot ve vztahu k dětem školního věku.

Didaktické postupy jsou přitom postaveny na maximální názornosti, efektivnosti a praktičnosti ve výuce. Využíváme také principů projektového vyučování a zážitkové pedagogiky.

V roce 2013 jsme získali finanční podporu Statutárního města Opavy k vytvoření dvou nových programů pro opavské školy. První z nich je program, jehož téma je život na hradě.

Program jsme realizovali v září tohoto roku formou projektového dne na hradě Vikštejně v obci Dubová, cca 15 km od Opavy. Dětem 5. třídy ze základní školy na Otické ulici v Opavě jsme nabídli poznat středověký hrad a přiblížit jim život na hradě.