Chátrající budova bývalé textilky Karnola

Autor: o. s. Za Opavu - Patrik Dominec <>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 24. 09. 2013

Na břehu řeky Opava (ulice Zámecký okruh 15) stojí opuštěná průmyslová stavba. Dokládá svým stářím a prostorem zhaslou slávu textilní pobočky vlnařského státního podniku v Krnově. Její počátek je spojen se jménem Jindřicha Kudlicha, který se svými společníky firmy Joh. Kudlich's Söhne nechal vystavět v roce 1911 na bývalém místě Krommerovy barvírny a prádelny pobočný závod.

Filiálka s vazbou na hlavní sídlo a výrobnu v Krnově, pletárnu zboží, vycházela z přádelny mykaných a vigognových přízí. Na  parcele č. 1135 o rozměru 6 648 m² „vyrostl“ objekt na zpracování rostlinné suroviny. Jeho základ tvořily dřevěné piloty, které umožnily vsazení železobetonové konstrukce tříposchoďového objektu s plochou střechou pokrytou křemíkovitou krytinou.[1]

Za svoji existenci, více než stoletou historii, prošla určitými obměnami. V roce 1945 synovec Jindřicha Kudlicha Jan po válečných událostech nechal opravit střechu, stropy a omítky. Po konfiskaci firmy Jana (Hanse) Kudlicha v témže roce přešla do prozatímního držení národnímu správci Josefu Pecinovi a poté byla znárodněna zestátněním r. 1947.

Při působení sborů národních správců vznikl národní podnik Karnola. Po 2. polovině 20. století došlo k technickým a stavebním obměnám. Jako např. v roce 1952, kdy byla vybudována nová transformovna, v r. 1960 provedena rekonstrukce přádelny, v r. 1966 generální oprava ústředního vytápění, v r. 1969 vystavěny nové sklady, v r. 1975 vydáno bezpečnostní opatření kvůli odlehčení nosné konstrukce – přestěhování strojů z 1. patra.

V roce 1982 byly realizované práce ukončeny kolaudací. Po listopadu 1989, vznikla k 1. dubnu 1993 Karnola akciová společnost se sídlem v Krnově za přítomnosti Karnoly státního podniku. Druhá jmenovaná organizace zanikla r. 2000, prvá o rok později, kdy vstoupila 15. únoru 2001 do konkurzu. Ještě předtím akciová společnost Karnola r. 1997 přešla ze strany prodávajícího, předsedy představenstva doc. ing. Petra Wolfa, CSc, na kupujícího, firmu Plotex se sídlem na Ratibořské ulici čp. 33 v Opavě s odkupní cenou 13 860 000 Kč. Firma Plotex, spol. s. r. o. si nechala zpracovat ing. arch. Šmardou ve spolupráci V. Hendrychem plán rekonstrukce, který však nebyl nikdy uskutečněn.[2]

Od konce r. 2000 je majitelem objektu kobeřická firma pana Františka Peringera Gypstrend.[3] Ta zadala opavskému studiu 58 ing. Romeo Doupala ve spolupráci s Ateliérem Witasek před několika lety projekt na proměnu bývalé přádelny. Náklady na „proměnu“ byly stanoveny skoro na 900 000 000 Kč. Budova měla sloužit jako administrativní centrum, které by pojalo minimálně tisícovku pracovních míst.[4]

Podle poslední mediální zprávy je nejisté, kdy (a zda-li vůbec) dojde k zahájení stavebních prací na projektu nové administrativní budovy a obchodního centra s názvem Riverside. Náklady vyšplhaly na 750 000 000 Kč.  Problematickým se zdají jak spoluinvestoři CzechInvest, tak klíčový hlavní nájemce prostor. Po neoficiálním schválení stavby radnicí města Opavy, si právě CzechInvest klade podmínku o získání uvedeného důležitého nájemce budov ke komerční službě.[5]

Majitel firmy Gypstrend pan František Peringer neztrácí naději a i když tato realizace může být běh na dlouhou trať pomohl by uskutečněný projekt v otázce nezaměstnanosti a zvýšení kvality nabízených služeb.[6] A zároveň by bylo jedno z míst s pamětí Opavy uchráněno od zkázy a zániku.


Poznámka: Fotografie ze 70. let 20. století pocházejí ze soukromé sbírky.


[1] Josef Gebauer, Továrna fy "Jana Kudlicha synové" – "Karnola" v Opavě, Naše Opavsko, roč. 13, č. 10, s. 10

[2] Josef Gebauer, Továrna fy "Jana Kudlicha synové" – "Karnola" v Opavě (2), Naše Opavsko, roč. 13, č. 11, s. 10

[3] Viz. článek Karnolu čeká maxi investice: ve zchátralém areálu se plánují obchody, kanceláře, restaurace i hotel, Region Opavsko, roč. 2, č. 18, s. 16.

[4] Viz článek Karnolu čeká přestavba: z bývalé továrny vznikne administrativní centrum, Opavský a hlučínský deník, roč. 7, č. 32, s. 5

[5] Viz článek Dočká se opavská Karnola velkolepé rekonstrukce?, Opavský a hlučínský deník, roč. 12, č. 152, s. 1-2.

[6] tamtéž