Dobrovolnický víkend v Dubové, 16.8. – 18.8. 2013

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 04. 09. 2013

O víkendu v polovině srpna se do Dubové u Vítkova sjelo několik dobrovolníků, kteří měli nabitý program. Jednalo se o členy a příznivce občanského sdružení Za Opavu a Radkov, kteří ve spolupráci s místními obyvateli a vedením obce pomohli s rehabilitací veřejných prostranství.


V sobotu dopoledne jsme věnovali pozornost historické lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou. Poslední odborné posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny totiž odhalilo napadení nebezpečnou houbou spálenkou skořepatou, a proto bylo potřeba co nejdříve zasáhnout. Ze všech 63 stromů byly odstraněny bohaté spodní výmlatky a okolí stromů bylo polito kyselinou boritou. Zároveň se provedlo i jejich hnojení. Ošetření stromů bylo zajištěno po domluvě se Správou silnic MSK, která uhradila materiálové náklady. Práce probíhaly pod odborným dohledem Ing. Toškové.

  

Sobotní odpoledne jsme strávili na místním hradě Vikštejně, kde bylo potřeba odstranit nálety zeleně v koruně kamenného zdiva i v celém areálu zříceniny.

   

Nedělní dopoledne patřilo dubovské studánce, kterou již bylo obtížné v lese najít. Zde jsme odstranili nálety zeleně, posbírali odpadky a větve, ze sesbíraných kamenů obnovili zídky a mohylu. Podařilo se vyrobit i novou stříšku nad pramen a vodu vyčistit. Na místo jsme instalovali i nový vývod pro vodu, která zase volně teče. Lesnímu prameni se vrátil i téměř zapomenutý název „Andreasova studánka“. Podle místních pamětníků se totiž dříve v blízkosti studánky nacházela cedulka s tímto označením, ze kterého odvozujeme jistou spojitost s hrabětem Razumovským, jehož syn nesl totéž jméno.

 

Druhá skupina dobrovolníků se v neděli věnovala udržovacím pracím kaple v Brumovicích. Tato byla v roce 2008 zcela obnovena, ale po pěti letech bylo potřeba vápenné omítky opravit. Použili jsme opět vápno a omítky navíc nad terénem zkrátili, abychom eliminovali vzlínání vlhkosti do vnějšího pláště zdiva. Fasádu jsme nakonec přetřeli vápenným nátěrem.

        

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-za-opavu-dubova24082013.html

http://ostrava.idnes.cz/dobrovolnici-pecuji-o-ohrozenou-alej-v-radkove-fl7-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130807_1961350_ostrava-zpravy_ama