Den Země 2013

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 15. 06. 2013


Den Země se poprvé konal v Americe 22. dubna 1970.
Od 90. let 20. století se k tomuto svátku přidávají další a další státy světa, včetně České republiky.
 
Oslava Dne Země má v Opavě již svou tradici. Letošní svátek se slavil v neděli 21. dubna na náměstí Osvoboditelů. Počasí oslavám opět přálo a lidé po dlouhé zimě trávili rádi svůj volný čas na sluníčku.Pořadatelem akce bylo Statutární město Opava a Středisko volného času za účasti desítek opavských i mimo opavských neziskových organizací, které si připravily pro děti i dospělé bohatý program tvořený rozličnými aktivitami a tvořivými dílnami.
 
Občanské sdružení Za Opavu si letos připravilo pro děti dílnu, ve které si mohly vyrobit barevné papírové brýle. K dispozici byl i náš prodejní stánek se zajímavými ručními výrobky pro radost. Dospělí se mohli mezitím zapojit do tvorby Opavské ekomapy, která se zabývá ekoporadenstvím pro podporu ekologicky šetrného životního stylu pro širokou veřejnost. Na místě byly shromažďovány informace týkající se např. nakupování, nakládání s odpadem, trávení volného času. Ekomapa, jež bude vytvořena do konce tohoto roku, bude radit lidem, kde mohou odevzdat staré oblečení, kde koupí místní potraviny, kde najdou památné stromy, kde stojí energeticky úsporné domy a mnohé jiné užitečné informace.