Město jako na talíři - výzva pro vás!

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Město jako na talíři, Vydáno dne: 15. 04. 2013

Opava. Město krásné a bohaté svými lidmi. Po staletí utvářené neviditelným předivem příběhů a činů.

Jaké je dnes?

Je zdravé tam, kde vše začíná, končí?

Jak a čím žijí ulice, náměstíčka, sousedé, zahrady, střechy, dvorky, nábřeží?

Ze kterých pramenů lásky proměněné v činorodost, vlídnost a osobitost čerpá dnes?

 
 Město jako na talíři! Projekt? Kurz? Přednáška? Mise?

Snad z každého něco. Ale především společné hledání, lidí, míst, nápadů a inspirace pro ty, kteří se zde cítí osamoceni, ztraceni v běhu dní, neslyšeni při volání a vytváření pomalého času, místa dotýkaného osobitostí a laskavostí.

Proč?

Ano, proč je třeba takové lidi hledat, objevovat?

Vždyť máme politiky, úředníky, nejrůznější orgány a odbory. Profesionální přístup má však své limity. Nejen zrychluje a přináší efektivitu a produktivitu, ale současně umrtvuje, činí přebytečnými nás ostatní, nahrazuje vztahy neosobností, vylidňuje město.

Prázdné a neosobní ulice za hranicemi historického jádra, upravené, ale nevlídné čtvrti, nevšímaví sousedé, neosobní sídliště, prostory, kde se vytrácí radost z pomalé chůze, kde není nač se dívat, proč zpomalit, přemýšlet, zajímat se o druhé lidi. I to je nechtěná, ale stále více přítomná tvář dnešní Opavy. Vše zajímavé a zdánlivě důležité se odehrává na ploše centra, ale to je přibližně 1/10 rozlohy města celého. Co se děje na těch 9/10 plochy? Žije, přežívá, živoří? Utváří, je utvářeno, nebo jen pasivně funguje? Ale dost možná se jenom navzájem neznáme. Nemáme čas. Zájem o druhé a okolí nás zdržuje.

Pro ty, kteří si čas právě na takovou činnost najít chtějí, připravilo o. s. Za Opavu zajímavý cyklus setkání. Pomůže přinést více chuti, nápadů, inspirace a nových přátel, protože sdělená radost je dvojnásobnou radostí. Prohlédneme si město, jako by bylo na talíři a společně se naučíme vlastníma rukama život v něm zpříjemnit sobě i svému okolí.

Kdy a jak?

Setkání už probíhají od března tohoto roku, ale praktická cvičení začnou koncem dubna a potrvají do konce června tohoto roku.

28. 4. – Jak upravit místo, kde Vám dobře není; 12.5 – Jak upravit svůj balkón, střechu, zahradu, aby byly místem pro všechny? 22. 5. – Jak si zpříjemnit život se sousedy; 2. 6. – slavíme svátek sousedů; 12. 6. Nejen příroda ve městě; 23. 6. – Okolí Opavy, které asi neznáte.

Aktuálně hledáme:

místa, která mají něco z dále uvedeného:

*          mají zvláštní atmosféru

*          dobře komunikují se svým okolím

*          zpomalují rychlost chůze, nebo mění její směr

*          lákají k poznání

Stačí, když ten, kdo takové místo objeví, nám pošle adresu, krátký popis.