PF 2013

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Obnova památek - Roderichova kaple, Vydáno dne: 18. 12. 2012

Milý předvánoční čas,
příjemně a poklidně prožité vánoční svátky 
a úspěšný rok 2013

přeje

o.s. Za Opavu