Pozvánka na prohlídku židovského hřbitova

Autor: o.s.Za Opavu - Adam ��astnďż˝ <Adasstastny(at)seznam.cz>, Téma: Židovský hřbitov Opava, Vydáno dne: 13. 09. 2012

V rámci Dnů evropského dědictví se již poněkolikáté otevřou brány židovského hřbitova v Opavě s průvodcem, který účastníky akce provede po hřbitově, poví jim o historii hřbitova, ukáže hroby nejznámějších osobností a samozřejmě se bude snažit odpovědět na dotazy k tomuto tématu. Tento den nastane v sobotu 15. září 2012 a komentované prohlídky se uskuteční v 10.00 a ve 13.30 hodin. Více informací naleznete zde: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=53553. Poprvé tuto akci zajišťuje občanské sdružení Za Opavu, které nad ni převzalo záštitu po ukončení činnosti sdružení opavské Areky. 
Dny evropského dědictví (EHD – European heritage days) jsou činností pořádanou pravidelně jeden víkend v září a umožňující vstup návštěvníků do jinak nepřístupných míst, jakými jsou například soudy, radnice, církevní stavby, muzea, archivy apod. V rámci návštěv těchto prostor jsou organizovány také doprovodné programy – přednášky, koncerty, výstavy či jiné společenské akce.

Historie EHD začala v roce 1984 ve Francii, od roku 1987 se stala mezinárodní. Teprve od roku 1991 nese akce současný název, kdy  se také poprvé zúčastnila ČR. V dnešní době se jí účastní celkem 47 států z celé Evropy.

„Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit: zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. EHD jsou od svého začátku hnací silou v prosazování vědomí evropské identity, a to nejen z hlediska kulturního, ale i sociálního, politického a ekonomického.“ (zdroj: EHD – http://www.shscms.cz/ehd/cz/).