Nové nákupní centrum na Olomoucké ulici v Opavě?

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Městské prostředí, Vydáno dne: 23. 01. 2012

Na základě oznámení Magistrátu města Opavy bylo tento měsíc zahájeno správní řízení o změně územního rozhodnutí a zároveň o spojení územního a stavebního řízení. Současně bylo stanoveno veřejné ústní projednání k záměru na pátek 10.2. 2012. Jedná se o termín, kdy mohou všichni účastníci a také veřejnost vznášet své námitky. Podle informací zveřejněných na úřední desce došlo k projednání záměru a vydání územního rozhodnutí již v roce 1999. Nyní je záměr znovu oživen, pouze došlo ke zúžení rozsahu výstavby.
 
Co je tedy ve městě Opavě, které má pověst „města nákupních center“ navrhováno?
 
Vedle stávající Hypernovy na Olomoucké ulici by měl vyrůst nový obchodní dům o půdorysných rozměrech cca 103 x 52 m. Mělo by se jednat o jednopodlažní halu se sedlovou střechou, v jejíž blízkosti bude stát nové parkoviště a reklamní pylony. Souhrnně by se mělo jednat o plochu dotčenou stavbou cca 21 200 m2. Hala je přitom situována dále od ulice Olomoucká a před jejím průčelím by mělo být vybudováno parkoviště. Předmětem územního řízení je nejen soubor drobnějších staveb (reklamní pylony, odlučovač lehkých kapalin, dva lapače tuků, venkovní osvětlení, podzemní nádrž SHZ), ale také půdorysné posunutí objektu.
 
Z původního záměru byly již od roku 1999 zkonzumovány tyto stavby: prodejní hala Prima (dnešní Hypernova), čerpací stanice a zděná autobusová zastávka.