Kaple v zaniklé osadě Javoří

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 28. 01. 2011

Název zaniklé osady je již dnes uváděn pouze v souvislosti s kaplí, jež se zde nachází, popř. s částí lesního porostu. Bývalou osadu Javoří tvořily původně pouze tři usedlosti. Začátkem 20. století však byla zcela vylidněna a 1. září 1904 se z Javoří odstěhovala poslední rodina. Osada Javoří náleží do katastrálního území obce Domoradovice.

 


Kaplička v Javoří byla zřejmě postavena již v roce 1876, a to knězem Vavřincem Gintarem. K jejímu založení se váže několik ústně tradovaných výkladů: například že ji postavil pytlák jako poděkování, že nebyl prozrazen jeho lesní pych, anebo dramatičtější příběh o zhrzeném ženichovi z Radkova, který vyvraždil svatební průvod děvčete z Javoří, které ho těsně před svatbou odmítlo kvůli zámožnějšímu nápadníkovi a sám pak spáchal sebevraždu. Na paměť tohoto mordu měli pak postavit občané vedle osady Javoří tuto kapli.

  
foto - 1/2008, 8/2010

V současné době je však místo opuštěné a původní krásnou kapli připomínají pouze její zbytky. Dosud je patrný podkovovitý půdorys o rozměrem cca 4x5m, jež tvoří původní kamenné zdivo, střecha se propadla již v roce 1967. V bezprostředním okolí stavby stojí skupina mohutných lip.

Vlastníkem kaple je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek (stavební parcela č.71) patří firmě CE Wood, a.s.

Pramen:
Kouřilová, D., Rosová, R. Etapová výzkumná zpráva - zjišťovací terénní průzkum autentických forem stavebního projevu v regionu Opavska.Památkový ústav v Ostravě, 2001.