Památkovaná v Raduni

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Edukační činnost, Vydáno dne: 21. 01. 2011

Nemohu se nevrátit k vydařené zážitkové akci pro děti, kterou jsme uspořádali na konci školního roku v červnu 2010. Jednalo se o hru v přírodě, v zámeckém parku v Raduni, kterou jsme nazvali „Památkovaná“. Účastnili se jí žáci 5. třídy Základní školy z Otické ulice v Opavě.Otázky a úkoly, které měli děti na své trase plnit, byly tématicky zaměřené na Raduň, tedy celý zámecký areál i kostel Nejsvětější Trojice. Cílem hry bylo zjistit rozsah vědomostí z oblasti přírody a památkové péče. Nutno podotknout, že děti obstály výborně.

 
 


Po vyhodnocení hry a svačině jsme se vydali do kostela, kde děti čekala prohlídka celého svatostánku, tedy opravdu od sakristie až po půdu. Prohlídka, při které se děti dozvěděly o historii kostela a osvojily si názvosloví základních částí stavby i mobiliáře, byla doplněná mnoha otázkami. Snad největší údiv vyvolal velkolepý krov kostela, kde nás pod střechou zastihlo polední odbíjení hodin. Nadšení dětí a chuť poznávat nové nás vede k opakování podobných akcí.