Získali jsme grant na obnovu kaple v Nových Těchanovicích

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Obnova památek, Vydáno dne: 03. 04. 2010

I v letošním roce 2010 jsme požádali Nadaci VIA o poskytnutí finanční pomoci na opravu památky nacházející se v havarijním stavu, kaple v Nových Těchanovicích. Z 58 žádostí nakonec uspělo celkem 16 akcí vztahující se k obnovám drobných památek na území celé České republiky. V letošním roce je náš projekt jediný podpořený Nadací VIA v celém Moravskoslezském kraji.
 


Místní část Nové Těchanovice je situována asi 4 km severozápadně od města Vítkova. Ve středu obce se nacházejí celkem čtyři kaple. Dvě z nich jsou situovány téměř naproti sobě, jsou pouze odděleny komunikací. Předpokládá se, že byly postaveny ve stejném období, tedy ve 2. polovině 19. století, a sloužily především při církevním svátku Božího Těla.

Nadace VIA podpořila náš projekt částkou 49 000,- Kč z programu „Fond obnovy kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu“:    

http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/byly-udeleny-granty-v-programu-fond-kulturniho-dedictvi-2010.

Protože se jedná o objekt větších rozměrů, kterému zcela schází střešní konstrukce, předpokládáme také finanční pomoc z Bonusového programu České spořitelny, kam můžete své body zaslat také vy a přispět tak k obnově památky:

https://lb.csas.cz/Default.aspx?reqdoc=SPOTY/100300000002442/100300000002442.htm.

Stávající objekty kaplí jsou bezesporu významnými památkami dotvářejícími kolorit obce v blízkosti dalších historických budov, statků a areálu kostela sv. Mikuláše. Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu však není možné kapli využívat. Předpokládáme, že po ukončení obnovy nalezne novou funkci ve formě malého obecního muzea.


Fotodokumentace památky z 2/2010.