Bývalá tržnice se změní na Slezský dvůr

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar, Vydáno dne: 03. 03. 2010

Jak vyplývá z nejnovějších informací, developerská společnost Develon, která v současnosti zahajuje práce na přestavbě bývalého opavského pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein, připravuje také nový projekt zástavby sousedního areálu bývalé městské tržnice.
Ten je v současnosti nevyužitý a poté, co jej opustila společnost Plaza, skýtá zajímavý prostor pro zkušeného investora.  
Podle ředitele developeské společnosti Develon, Radima Bajgara, bude pro projekt Slezského dvora, jak se záměr pracovně nazývá, charakteristická urbanistická citlivost a městotvorný charakter architektury. Záměr počítá se stavbou bytových domů v logickém napojení na stávající zástavbu, plynulé prodloužení ulic spolu s velkoryse koncipovaným veřejným prostorem mezi jednotlivými stavbami. Ze severní strany, přiléhající k Nákladní ulici se počítá s vybudováním komerční zástavby, která bude sloužit také jako odstínění rezidenční části areálu od frekventované ulice.
Součástí záměru je rovněž návrh stavby multifunkčního sálu, který v Opavě chybí. Investor tento záměr v současnosti diskutuje s vedením města. Původně se totiž uvažovalo o stavbě tohoto typu v prostoru zahrady za kulturním domem na Rybníčku. Od toho bylo ale upuštěno, nicméně ve hře je ještě jedna alternativa, kde by podobná stavba mohla vzniknout. O podobné myšlence uvažuje také společnost Crestyl, která v současnosti připravuje projekt na přestavbu Slezanky a zástavbu za Slezankou.
Společnost Develon nám poskytla nejnovější vizualizace předběžné urbanistické studie připravovaného záměru Slezského dvora. Autory urbanistického řešení je opět architektonická kancelář šafer hájek architekti.

Na vizualizacích jsou barevně rozlišeny jednotlivé funkční typy budov:
světle modrá - administrativní, komerční a jiné využití
oranžová - stavby pro bydlení
okrová - zamýšlený vícefunkční sálSouvisející odkazy:
Pivovar Opava http://pivni.info
SC Breda & Weinstein - Facebook
Společnost Develon - developer
SC Breda & Winstein - stránky připravovaného společenského centra

Související články jinde:
V centru Opavy by měl vzniknout Slezský dvůr (25. 2. 2010 - opavsky.denik.cz)

зеленый чай для похудения Земляника