Záměr rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera - Domu umění v Opavě

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: OKO a Dům umění, Vydáno dne: 17. 09. 2008

Ve čtvrtek 11. září 2008 byl v aule Slezské univerzity představen záměr a projekt rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera na Pekařské ulici v Opavě, který slouží jako sídlo Domu umění, základní umělecké školy a restaurace U Přemka. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost shlédnout vizualizace návrhu, vyslechnout  zdůvodnění a detaily projektu a položit své otázky v diskuzi s autory projektu, jimiž jsou architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička.Architektonická studie zachovává současné funkce areálu a zaměřuje se především na řešení otázek funkčnosti a obslužnosti prostor s propojeným využíváním přízemí, jakožto zázemí pro kulturní provoz v nedávno rekonstruovaném kostele sv. Václava (nenaplní se tak v minulosti avizované obavy, že bude klášter přebudován na luxusní hotel). Mezi hlavní navrhované úpravy patří především změna a přístavba vstupního traktu, zastřešení atria, zastřešení zahrádky restaurace U Přemka, vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do pater, zřízení dvou velkých ateliérů pro potřeby výuky v podkroví. Prezentaci byl mezi početnou veřejností přítomen také architekt Leopold Plavec, autor současné podoby areálu.
Architekti projekt představili veřejnosti s tím, že jeho podoba je výsledkem určitého vývoje a vrcholem řady návrhů, ale že není ještě zcela definitivní. Podnětné připomínky budou znovu zváženy a do projektu mohou být případně zapracovány. Při prezentaci i během diskuze byly jednotlivé navrhované změny a přístavby podrobněji popsány a komentovány.
Hlavní vizuální změnou má být přístavba vstupního traktu. Ta je řešena v čistých geometrických tvarech v kombinaci skla a ušlechtilého povrchu. Smyslem této přístavby je zvětšení vstupního  prostoru areálu, kde se plánuje umístění pokladny, recepce, šatny, kanceláře a nových toalet. V rámci této přístavby by měl být vybudován také bezbariérový výtah pro obslužnost vyšších pater. Podoba průčelí se nesetkala s jednoznačným souhlasem veřejnosti, padly námitky, že působí těžkopádně a velkoplošně.
Další podstatnou změnou má být prosklené zastřešení atria. Také tento bod byl vnímán jako kontroverzní. Zatímco autoři projektu jej obhajovali s tím, že vznikne velký komunikační prostor pro pohyb návštěvníků a že řešení skýtá i další využití, nelíbila se některým ztráta zeleně a otevřené oblohy, coby pozůstatku rajské zahrady - původního využití prostoru. Bylo také upozorněno na existenci stávající studny situované v exteriéru.   
Jako zbytečné se některým občanům jevilo rovněž zasklení - zastřešení malé zahrádky za restaurací U Přemka, kde má být v budoucnu samostatný vstup do restaurace a případně i do suterénu a nových toalet.
Se všeobecným souhlasem se setkal návrh využití podkrovních prostor  pro potřeby ateliérů a učeben. V rámci diskuze se řešila také například otázka změny či ponechání stávajícího mobiliáře interiérů výstavních prostor,  podlah, kovaného zábradlí či expozičního osvětlení nebo topení.Související články jinde:
Rekonstrukce by měla respektovat historii (12. 10. 2008 - opavsky.denik.cz)
Dominikánský klášter dostane moderní přístavbu (14. 9. 2008 - opavsky.denik.cz)
Opava chce investovat desítky milionů do opravy kláštera (12. 9. 2008 - rozhlas.cz)