Socha bohyně Ceres

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Umění ve veřejném prostoru - sochy Opavska, Vydáno dne: 07. 02. 2008

Socha bohyně Ceres - stav leden 2008Lokalita : Sady svobody, konec ulice Ostrožné, parc. č.492/1
Objekt :  Socha bohyně Ceres
Autor: Theodor Friedel a Pavel Veverka
Datace: 1862
Materiál: litina
Rejstříkové číslo kulturní památky : 27279/8-2532
Datum vložení : 7. 2. 2008

obr 1: aktuální stav leden 2008V parku na konci Ostrožné ulice v Opavě se od roku 2004 můžeme setkat s Ceres, starořeckou bohyní zemědělské hojnosti a plodnosti. Za to, že se ji zde můžeme poklonit vděčíme opavskému měšťanu Karlu Demlovi. Ten ji totiž nechal na své náklady zhotovit již roku 1862. Litinovou plastiku na jeho žádost vytvořil známý vídeňský sochař Theodor Friedl (1842–1899), který se v letech 1882–1883 podílel také na výzdobě budovy opavského divadla na Horním náměstí. S přípravou modelu pomáhal také plzeňský sochař Pavel Veverka, v té době zaměstnaný ve slévárně v Blansku na Moravě, kde byla socha, co by součást kašny určené pro Dolním náměstí v Opavě, odlita. Kašna fungovala celkem čtrnáct let, poté byla zrušena a socha i s původním soklem byla přenesena na její další místo v městských sadech, kde stával v první polovině devatenáctého století tzv. Chrám přátelství, dřevěný kruhový templ, který sloužil veřejnosti při procházkách parkem. Chrám byl pro zchátralost zbořen roku 1845. O více než století později, roku 1977 byla socha kompletně restaurována a dva roky nato zapsána na seznam kulturních památek. Během následujících pětatřiceti let se čas a povětrnostní vlivy postaraly o neblahý stav památky, jaký si ještě z městských sadů můžeme pamatovat. Socha se skrývala v houštině křoví a pozvolna rezivěla až do roku 2004, kdy její opravu dostal na starosti Jan Janda, restaurátor z Dolního Beneševa. Pokud se na Ceres půjdeme podívat, uvidíme, že je odlita z jednoho litinového kusu. Postava je zahalena do volné splývavé bohatě zřasené drapérie, levou nohou lehce vykračuje kupředu, pravou ruku opřenou v bok a v levé ruce drží roh hojnosti. Hlavu zdobí věnec obilných klasů. Vidět již nemůžeme další atributy, které se v minulosti ztratily. Srp, jenž bohyně držela v pravé ruce a snop obilí, který ležel u nohou. Dílo je cennou ukázkou sochařské tvorby druhé pol. 19. století, ale také příkladem snah občanů o zvelebení svého okolí a takové snahy by měly být zvlášť ceněny a opatrovány.
(Tomáš Skalík: Ceres - bohyně hojnosti. Region Opavsko 22. ledna 2008, str.8)
Socha bohyně Ceres - stav do rolku 2004
obr 2: dokumentace stavu 2002


Výběr pramenů a literatury: