Marius Kotrba - Kroužkování; Chrlící rodina

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Umění ve veřejném prostoru, Vydáno dne: 03. 08. 2007

Kroužkování
umístění: Mnišská ulice, zahrada za kostelem sv. Václava
materiál: bronz, žula
rozměry: 150 x 120 x 70 cm

Chrlící rodina
umístění: Olbrichova ulice, prostranství před rektorátem Slezské univerzity v Opavě
materiál: bronz, žula, voda
rozměry: 150 x  120 x 70 cm

Marius Kotrba
* 1959
Docent na Institutu pro umělecká studia
Ostravské univerzity, vedoucí ateliéru sochařství

"Marius Kotrba v intencích své robustní sochařské tvorby vytváří dva projekty figurálních plastik. Do prostoru zahrady za kostelem sv. Václava umístil sochu "Kroužkování". Měkké, organické tvary se vzájemně pro­stupují, obepínají, z mrtvé hmoty se rodí život, energie protéká vnějším i vnitřním prostorem sochy. Toto konstatování platí i o "Chrlící rodině" situo­vané před rektorát Slezské univerzity. Rodina je navíc obohacena dalším prvkem - křehkostí stříkající vody, která situaci oživuje. Kotrbovy sochy v podstatě ani nepočítají s okolním prostorem, stojí samy o sobě..."


Martin KlimešKroužkování


Chrlící rodina