Zdeněk Ruffer - Voluta; Křeslo; Srnky; Zrcadlo Denisy Ujhelyiové

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Umění ve veřejném prostoru, Vydáno dne: 02. 08. 2007

Voluta
umístění: komín ve středu města
materiál: lakovaný perforovaný plech, ocelová konstrukce

Křeslo
umístění: Sady svobody - Ptačí vrch
materiál: bronz, žula, cihla
Zikkurat pro zviditelnění občanů, kteří se rozhodnou stoupat vzhůru

Srnky
umístění: Městské sady
materiál: brony, ocelová kolej, elektroinstalace
Jedna srnka reaguje na pohyb okolojdoucí postavy a rozjíždí se s ní na procházku. Po objetí stanoveného okruhu se zařazuje zpět do stáda...

Zrcadlo Denisy Ujhelyiové
umístění: Mnišská ulice
materiál: zrcadlo nebo leštěná chromovaná deska

Zdeněk Ruffer
* 1971
Absolventka ateliéru sochařství I
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
učitel na Vysoké škole Václava Hollara v Praze

"Zdeněk Ruffer přináší do Opavy osvobozující pocit svými drobnými sochařskými gesty, nepatrnými intervencemi do městské architektury. Je to kupříkladu "Voluta", tvořená stávajícím průmyslovým cihlovým komínem ve středu města, na jehož konci je posazena iónská hlavice antického sloupu. Vizuální atraktivita a jemný humor tohoto díla je založen
na kontrastu utilitárního a estetického, nízkého a vysokého, nového a starého, špinavého a čistého... Velké "Zrcadlo Denisy Ujhelyiové", umís­těné ve špaletě s ozdobnou štukou na fasádě domu na Mnišské ulici, odráží modré nebe, mraky... Ekologický "Kouř" vycházející z nádražního komínu nám dává estetickou zprávu o směru pohybu větru..."

Martin KlimešVoluta


Křeslo


Srnky


Zrcadlo Denisy Ujhelyiové