Kurt Gebauer - Ptáci; Řeky

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Umění ve veřejném prostoru, Vydáno dne: 02. 08. 2007

Ptáci
umístění: Sady svobody, pahrbek pod Ptačím vrchem
materiál: varianta I: slezský mramor, oči - el. světlo
                 varianta II: kov, oči - el. světlo
rozměry: 190 x 220 cm

Řeky
umístění: Sady svobody, prostor pod Ptačím vrchem
materiál: přírodní deskový kámen, voda
rozměry: 25 x 18 m

Kurt Gebauer
*1941
Profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
vedoucí ateliéru sochařství I

"Obří bílí kamenní "Ptáci" Kurta Gebauera sedí, procházejí se či hleda­jí potravu na Ptačím vrchu v Sadech svobody. Když se zešeří, jejich světlá barva bude na tomto vršku ještě dlouho patrná a za tmy se jim rozsvítí oči... Ptáci jsou na první pohled snadno čitelní, na druhý pohled vnímáme jejich tajemství... Ani toto místo dosud nemá příliš mnoho důvodů své existence, není ničím určené, cosi mu chybí... Gebauerovi "Ptáci" by přnesli tomuto prostoru výrazné odlehčení a daly by mu smysl. Umístění ptáků je i vtipným komentářem lidového označení tohoto místa. Jiným projektem Kurta Gebauera jsou "Řeky", lokalizované pod Ptačím vrchem, kde je prostor vytvářející malý záliv. Do země tohoto místa vtiskl sochař ležící postavu ženy, z prsou jí tryská voda, která teče kamenným dlážděním coby dnem negativního reliéfu jejího těla, údy se stávají řekou... Žena je zde symbolem země, je v ní cosi divokého, pudového, ale i humorného. Tato práce na pomezí land artu, zahradní architektury a tradiční sochy pojme celý prostor "zálivu", ale neznásilní jej, celý "děj" se bude odehrávat v úrovni země. Dílo vhodně doplňuje "Ptáky" a vytváří s nimi určitý příběh..."

Martin Klimeš
Ptáci


 

Řeky