12. 7. 2007 Ing.arch. Igor Krčmář - Odpověď na výzvu

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Výzva, Vydáno dne: 16. 07. 2007

Nová Žlutá zeď v Opavě patří k tomu nejhnusnějšímu, co jsem dosud spatřil. Při přibližování ke křižovatkám z kteréhokoliv směru má člověk pocit, že se jedná o provizorní stavební ohradu z dřevotřísky. Až na červenou si řidič celé dílo může "užít" a pozorovat vyvalené oči spoluřidičů, kteří zeď vidí poprvé. O odrazových akustických efektech na okolní obytnou zástavbu nemluvě. Jako pěšák procházející ohrazeným trávníkem z druhé strany mám spíš pocit, že jsem se octnul v něčem mezi zplanýrovaným hřbitovem a skládkou kameniva technických služeb, kam ještě nedorazily základy urbanismu a architektonického detailu. Jako pes nebo opilec po půlnoci jsem to nezkoušel, ale patrně to budou nejčastější uživatelé tohoto prostoru. Humanizaci tohoto díla a prostoru novým hlavním architektům opravdu nezávidím ...Hypermarkety v centru Opavy, podobně jako v jiných našich městech, jen zhmotňují současnou zbytečnost územních plánů a moc peněz z neprůhledných zdrojů ve formě, kterou má zbytek západní Evropy naštěstí již za sebou. Takové prostorově nepřiměřené investice toleruje jen na dálničních přivaděčích, protože znamenají kromě přitažení další dopravy i likvidaci malých prodejců, kteří právě centra měst oživují. V těchto konkrétních případech se jedná i o likvidaci původních urbanistických struktur a řady objektů (architektonických nadzemních - nejen rozvodny, i těch tušených archeologických podzemních). Při omezení objemu, propracování parteru a návaznosti na průchody, drobnější formě a více investorech i architektech, vše mohlo dopadnout podstatně příjemněji pro občany a návštěvníky Opavy...

S přáním mnoha sil, výdrže a snad i pomoci z jiných stran
                                                                                                                Igor H. Krčmář