Výzva architektům, projektantům, odborné veřejnosti

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Výzva, Vydáno dne: 27. 05. 2007

Vážení,
 
obracíme se na vás s žádostí o sdělení vašeho odborného stanoviska k otázkám obsaženým v přiložené výzvě. Vzhledem k tomu, že není v našich silách oslovit všechny odborníky, dovolujeme si vás současně požádat o předání této výzvy vašim kolegům, kteří nejsou uvedeni v přiloženém rozdělovníku. Buďte, prosím tak laskaví a sdělte nám svůj názor na daná témata, případě vaše další podněty.
 
Děkujeme a jsme s pozdravem
                                                                      
občanské sdružení
o.s. Za Opavu 
Hobzíkova 3
746 01   Opava
 
 


Občanské sdružení o.s. Za Opavu
Hobzíkova 3, 746 01 Opava, IČO 270 53 644
tel:               774 548 088            e-mail: kontakt@zaopavu.cz

­- dle rozdělovníku -

 č.j. 17/2007                                                                      V Opavě dne 25.5.2007    

 Věc :           Výzva architektům, projektantům, odborné veřejnosti

 Vážení opavští architekti, projektanti a odborná veřejnosti,

 vyzýváme vás tímto k široké odborné diskusi, vyzýváme vás tímto k vyjádření vašeho odborného stanoviska.

Opava, jakožto významné historické sídlo, patří mezi města s kvalitní architekturou. V současné době se připravuje hned několik developerských projektů a investičních záměrů. Tyto budoucí architektonické počiny budou mít zásadní vliv na tvářnost městského prostoru a na změnu kulturně-veřejného prostředí. Tyto projekty jsou podporované zástupci Magistrátu města Opavy, kteří jsou přesvědčeni o zbytečnosti předběžných veřejných projednání, nepotřebnosti architektonických soutěží, neužitečnosti odborných stanovisek a dokonce škodlivosti oslovování místních architektů (viz veřejné projednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení rekonstrukce a přístavby víceúčelového městského sálu Na Rybníčku v Opavě dne 10.5.2007). Jako občané města se cítíme povinni zasáhnout a vzbudit nejen odbornou, ale i širokou veřejnost z letargického spánku, do kterého upadla po jistě opakovaných nezdařených pokusech o zlepšení situace. Tento stav není pro Opavu ničím novým. Jak však můžeme s odstupem času pozorovat, stále se zhoršuje. Vzpomeňme jen neexistující vazbu představitelé města versus občané, dodnes nevyřešenou dlouhodobou urbanistickou koncepci města (a s tím spojené vytváření projektů „do šuplíků“), neřešenou dopravní situaci apod. Není možné se nepozastavit nad současnými praktikami Magistrátu města Opavy, jehož přední představitelé jsou si natolik jistí svou pravdou, architektonickou erudicí a správností svého světového úsudku, že mohou bez obav veřejně prohlásit statementy typu jako :

-  v Opavě neexistuje natolik kvalitní architekt, který by se ujal většího úkolu

- zadat kterémukoliv opavského architektovi práci jako například společenský dům Na Rybníčku by znamenalo tolik nedostatků a předělávání, že bychom se ani za 10 let zdárného výsledku nedobrali

- pracovníci památkového ústavu by se měli začít chovat jako státem placení úředníci, držet se svého koryta a nezajímat se o rekonstrukce budov, které nejsou v seznamu kulturních památek

-  pokud já budu v Radě, diskuse o veřejných projektech nebudou, stejně jako architektonické soutěže…

( parafrázujeme Ing.arch.Mališe, jakožto zástupce Magistrátu města Opavy, při jeho vystoupení na veřejném projednání prezentace rekonstrukce a přístavby víceúčelového městského sálu Na Rybníčku v Opavě dne 10.5.2007 ).

 Ve světle výše uvedeného se vás proto tážeme :

Opravdu neexistuje v Opavě architekt, odborník, který by neoponoval městu?

Je nám jako občanům města jedno, co se tu za naše peníze a v našem městě připravuje?

Skutečně nemáme zájem diskutovat?  

 

Rádi bychom znali váš názor na tyto akce :

Náměstí Osvoboditelů v Opavě – žlutá zeď stojí, fontána je naplněna vodou – pokládáte tuto realizaci za zdařilou?

-  Rekonstrukce a přístavba klubu Ostroj Na Rybníčku v Opavě – stavební povolení bylo vydáno, kromě dopravní situace je projekt hotov – myslíte si, že je výstavba zařízení tohoto typu a v této lokalitě nejlepším možným řešením?

-  Areál městské tržnice v Opavě ( mezi ulicemi Nákladní, Pivovarská a Pekařská ) – stávající historické objekty jsou před demolicí, společnost B1 Plaza s.r.o. se chystá investovat do stavby mnoho set milionů korun a otevřít centrum v roce 2009. Dosud nikdo nepředložil veřejnosti ani záměr, návrh, natož projekt – k této skutečnosti se písemně vyjádřil našemu sdružení primátor města Opavy Ing.Zbyněk Stanjura v dopise ze dne 20.4.2007, zn.MMOP 46250/2007/PRIM, citujeme : „Obdržel jsem žádosti občanského sdružení Za Opavu o předběžné veřejné projednání zástavby v prostoru Městské tržnice a zástavby prostoru za Slezankou. Ani v jednom z těchto případů není město investorem stavby, jako je tomu například v případě rekonstrukce budovy víceúčelového sálu Na Rybníčku (viz pozvánka v příloze). Proto také nebudeme organizovat veřejnou prezentaci těchto akcí. Vaše žádosti jsem však osobně projednal se zástupci obou investorů a v obou případech bylo veřejné představení projektů přislíbeno, jakmile budou hotovy studie.“ 
Potřebuje Opava zařízení tohoto typu a navíc v centru města?
Obětujeme historické budovy a necháme si území vytěžit?
Skutečně dovolíme realizovat tak nevratný zásah do tváře města?

Areál za Slezankou v Opavě (dnešní park v blízkosti Horního náměstí) – společnost Crestyl připravuje výstavbu multifunkčního komplexu v samém historickém jádru města, nepočítá se zachováním budovy unikátní technické památky – měnírny, budoucím provozem budou ohroženy nejvýznamnější památky v Opavě, bude zrušena podstatná část zeleně v centru města.
Odpověď primátora k předběžnému veřejnému projednání záměru viz výše.
Potřebuje Opava zařízení tohoto typu a navíc v centru města?
Obětujeme historické budovy a necháme si území vytěžit?
Skutečně dovolíme realizovat tak nevratný zásah do tváře města?        

Za vaše stanoviska k dané problematice, případně další podněty a názory, zaslané na adresu o.s. Za Opavu předem děkujeme. Budou zveřejněna, stejně jako tato výzva, na internetových stránkách o.s. Za Opavu – www.zaopavu.cz.

S pozdravem                                                                                        o.s. Za Opavu